Relevante topics van ICT in onderwijs

Een lange lijst topics is gemaakt om in het vervolgproces een lijst thema’s te kiezen en in het meerjarenplan ICT en onderwijsinnovatie uit te werken tot programma’s.

In de komende periode zal een ICT en Onderwijsinnovatie Meerjarcomputers12enplan 2013-2015 gemaakt worden. De MT van de ICTO-FNWI Programmaraad heeft hiervoor een projectdocument opgezet en een long list van relevante topics samengesteld. Tijdens de vergadering van ICTO-FNWI Programmaraad op 11 januari zal een short list van topics gekozen worden. Voor elke topic op de short list wordt vervolgens een werkgroep opgezet. De werkgroepen zullen de topics analyseren en per topic een programma maken voor de Meerjarenplan.

De long list topics

Topics die op dit moment veel aanwezig zijn op de “werkvloer” en vaak over wordt gesproken:
– Learning analytics
– Digitale leeromgeving / inzet van Blackboard voor het leren
– Digitaal toetsen en toetsgestuurd leren
– MOOCs en afstand onderwijs
– Video (colleges)
– Gebruik van tablets in het onderwijs
– BYOD (bring your own device)
– OER (open content)
– ICT voor ondersteuning van het onderwijsproces – bijv. roostering, Datanose.
Vragen: “Wat en hoe wil een docent de informatie zien en gebruiken? Privacy aspecten.
Informatie: Wat gebeurt in de innovatieland en hoe we dit communiceren?  Hoe kan je de informatie behouden om snel te zien en door te laten ontwikkelen. Is er behoefte aan een “Informatieloket”?

FNWI topics van projecten in de periode 2011-2013
Een project heeft meestal meer topics, hieronder wordt aangegeven bij hoeveel projecten een topic is voorgekomen (zie in Projecten):
– Toetsen en toetsgestuurd leren (bij 8 projecten)
– Onderwijsontwerpen met ICT (tender thema van ICTO-fonds 2012: docentprofessionalisering) (bij 4 projecten)
– Blackboard – inzet voor het leren en toetsen (bij 3 projecten)
– Kennisclips / penkasts (bij 3 projecten)
– Research based learning (tender thema van ICTO-fonds 2011) (bij 3 projecten met behulp van de tools voor verwerking van data en tools voor zelfstandig leren en bijspijkeren)
– Feedback (bij 2 projecten)
– Benchmarking (bij 2 projecten)
– Digitale didactiek (bij 2 projecten)
– Stemmen in het onderwijs (bij 1 project)
– Learning analytics (bij 1 project)
– Video (bij 2 projecten)

UvA
UvA heeft op dit moment niet expliciet een lijst van gedefinieerde topics/thema’s. Er komen waarschijnlijk ook geen tender thema’s meer in de komende tijd. In februari 2013 wordt een document van Academische zaken verwacht over de visie en de voorwaarden voor financiering van de ICTO fonds projecten verwacht.

Op basis van de stukken  van de UvA die nu beschikbaar zijn kunnen de volgende visie punten genoemd worden, met een motto: kiezen voor opschaling en ruimte geven voor innovatie:
– Learning spaces (=> Het optimaal vormgeven van de digitale onderwijsleeromgeving: research based learning, activerend onderwijs, respecteren van de leerstijlen)
– Open leermiddelen
– Diversiteit van leerroutes
– Studentgecentreerd onderwijs
– Activeren van studenten
– Studiesucces
– Academische vorming (omgaan met de digitale informatiestromen, inzet van sociale media)
– Positioneren van de UvA (aantrekken van internationaal toptalent, open access, OER)

SURF heeft de volgende 4 topics
– Toetsen en toetsgestuurd leren
– Open educational resources
– Digitale leer- en werkomgeving
– Learning analytics

Horizon report
Binnen 1-jaar acceptatie
Flipped classroom
– MOOCs
– Mobile apps
– Tablet computing

Binnen 2-3 jaar acceptatie
Augmented reality
– Game-Based learning
– The internet of things
– Learning analytics

Binnen 4-5 jaar acceptatie
3D printing
– Flexible displays
– Next generation batteries
– Wearable Technology

Bijdrage van: Natasa Brouwer