Werkgroepen ICT en onderwijsinnovatie meerjarenplan

Vier werkgroepen zijn samengesteld die over ICT en onderwijsinnovatie in het kader van een van de gekozen thema’s gaan brainstormen over de richting van de onderwijsinnovatie met ICT, over de acties die hiervoor nodig zijn en over de verbanden met andere onderwijsvernieuwingsactiviteiten en met onderzoek die deze acties kunnen versterken.

In het kader van het maken van het FNWI Meerjarenplan ICT en onderwijsinnovatie zijn de volgende vier werkgroepen van start gegaan:

  1. Toetsen en toetsgestuurd leren (voorzitter André Heck)
  2. Learning analytics – leerproces volgen (voorzitter Sander Latour)
  3. Afstand onderwijs – zelfstandig leren (voorzitter Erwin van Vliet
  4. Nieuwe onderwijsconcepten (voorzitter Andy Pimentel)

Deze thema’s voldoen aan de volgende criteria van belang: relevantie

  • Criterium 1:  relevant ervaren bij de FNWI. Hiervoor wordt gekeken o.a. naar de ICTO-projecten bij de FNWI in de afgelopen periode en naar de relevantie om deze te continueren of op te schalen. Zie meer hierover in Projecten.
  • Criterium 2: relevant gezien bij de UvA en afgestemd met de visie over ICT en onderwijs van de UvA.
  • Criterium 3: landelijk relevant gezien voor hoger onderwijs (SURF meerjarenplan).
  • Criterium 4: internationaal gezien als zeer relevant en in opkomst (Horizon report, Higher education Edition)

De werkwijze van deze werkgroepen is aangegeven op het schema. Elke werkgroep komt in principe twee keer bij elkaar. Bij de eerste bijeenkomst wordt de focus van de thema gelegd en wordt tot een goede afbakening gekomen. De werkgroep stelt de doelen. In de tijd tussen de eerste en de tweede bijeenkomst worden de nodige vraagstukken uitgewerkt. Bij de tweede bijeenkomst verscherpt de werkgroep de doelen en definieert de acties voor de komende twee jaar.  Elke werkgroep levert een kort (2-3A4) rapport op dat wordt gebruikt bij het maken van de meerjarenplan.

werkgroep

Bijdrage: Natasa Brouwer