Learning Analytics project “COACH” toegekend

SURF (ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek) heeft aan ICTO-FNWI een project toegekend om Learning Analyitics in het onderwijs toe te passen. In dit project wordt een student dashboard COACH ontwikkeld voor de eerstejaarsstudenten Biologie en Biomedische wetenschappen bij een wiskunde onderdeel in de studie. De studenten zullen zo hun studiegedrag ten opzichte van hun medestudenten continu kunnen monitoren en feedback erop krijgen. Bovenal zal dit project kennis opleveren over het effect van het gebruik van een student dashboard op het leergedrag van studenten bij een vak en hiermee op het studiesucces bij het gevolgde vak.

De eerstejaarsstudenten Biologie en Biomedische wetenschappen krijgen wiskunde geïntegreerd bij een discipline vak. De verschillen tussen studenten in wiskundige vooropleiding en beheersingsniveau van wiskundige kennis en vaardigheden zijn groot. Studenten uit deze heterogene groep krijgen online lesmateriaal om zelfstandig en flexibel te kunnen werken, uitgaande van hun eigen niveau. Uit vooronderzoek is gebleken dat menig student te laat aan het studeren begint en te weinig of niet efficiënt oefent. In het SURF project COACH (Constructive Overview Aggregating Comparative Hits) dat begin juli 2013 van start gaat en een jaar zal lopen wordt een student dashboard ontwikkeld die studenten tijdens de cursus continu persoonlijke feedback zal geven over hun leergedrag in diverse leeromgevingen en hen motiveren om het leren te activeren. De data wordt geanalyseerd om te bepalen of de intensiteit van het gebruik van digitaal leer- en oefenmateriaal door het ter beschikking stellen van een overkoepelend dashboard COACH verandert. De studenten zouden zo tot meer actief studiegedrag kunnen komen en hierdoor tot een groter studiesucces.

De data over het gebruik van online wiskunde leer- en oefenmateriaal wordt continu verzameld in een learning record store. Een learning analytics cyclus is gepresenteerd op het schema.

LAcyclusHet project COACH met de subsidie van SURF van 10.000 euro wordt geleid door dr. André Heck (Korteweg- de Vries Instituut). Verder zijn van de FNWI bij dit project betrokken nog dr. Natasa Brouwer (ESC), Sander Latour en enkele informatiewetenschappen studenten die het COACH dashboard zullen ontwikkelen. Het project wordt technisch ondersteunt door Alan Berg van het UvA IC en twee e-learning startups, Perceptum (Khan Academie) en SOWISO, dragen bij door het beschikbaar stellen van hun data.

diag1Learning analytics is een van de speerpunten van de UvA en een van de kernthema’s die bij de FNWI deel uitmaken van een meerjarenplan over ICT en onderwijsinnovatie. Bij de UvA is in juni 2013 een stimulering regeling UvAInform van start gegaan om Learning Analytics bij de faculteiten te bevorderen. De UvA Focus groep Learning Analytics die recent is opgericht zal dit in goede banen leiden.

Bijdrage: Natasa Brouwer en Sander Latour

Learning Analytics Summer Institute

On the 4th and 5th of July the ICTO-FNWI hosts the Learning Analytics Summer Institute (LASI-Amsterdam) in collaboration with SURFacademy and the SURF SIG Learning Analytics. Feel welcome to join this event! During the two-days meeting four different themes that are important in the application of Learning Analytics on educational practice will be discussed: (1) Tracking the learning process, (2) Instructional Design, (3) Analytics, Metrics and Research, and (5) Moving the Community Forward.

The Learning Analytics is a rapidly upcoming field with a high potential for teaching and learning. Different forms of expertise and different perspectives on Learning Analytics still need to fully interact with each other in order to assure that the knowledge and desires of different stakeholders is spread throughout the community. LASI-Amsterdam tries to accelerate this process by bringing these together in a two-day meeting, a so called Summer Institute. The event is part of a global initiative and is connected to the Learning Analytics Summer Institute at Stanford University and to eight other locations in the world with a LASI-local event.

LASI1

During the two-day event LASI-Amsterdam you will discuss on four different themes

  • Tracking the learning process,
  • Instructional Design,
  • Analytics, Metrics and Research
  • Moving the community forward.

Why to participate?

By participating you can exchange your ideas about the role and perspective of Learning Analytics for education with different stakeholders and extend your own expertise in this field. There will also be ample opportunity to network and to meet potential partners to collaborate on projects with. By participating you can also directly contribute to the vision of the SURF SIG Learning Analytics and to the growth of the wider Learning Analytics community.

Who should participate?

Students, lecturers, researchers, suppliers, support staff, education managers and policy makers with an interest in Learning Analytics or related fields. You may want to first get some more knowledge on Learning Analytics. If so, please visit the seminar “Kennismaking Learning Analytics” (in Dutch) on the 27th of June as an  introduction to the LASI-Amsterdam Summer Institute .

Where to register?

Free registration can be found on http://lasiamsterdam.wordpress.com/register/

More information about LASI-Amsterdam

http://lasiamsterdam.wordpress.com

Flyer_LASI-Amsterdam

Blog contribution: Sander Latour