LA project “COACH” goed op weg

In het project COACH is een student dashboard ontwikkeld wat studenten tijdens de cursus continu persoonlijke feedback geeft over hun leergedrag over de verschillende leeromgevingen heen en hen motiveert om actiever te studeren. Ook geeft het dashboard aanbevelingen voor oefeningen en uitlegfilmpjes. De groep is opgesplitst om met een A/B test te onderzoeken of het dashboard tot actiever studeren leidt. Op dit moment is het vak lopend.

De ruim driehonderd eerstejaarsstudenten Biologie en Biomedische wetenschappen krijgen wiskunde geïntegreerd bij een discipline vak. De verschillen tussen studenten in wiskundige vooropleiding en beheersingsniveau van wiskundige kennis en vaardigheden zijn groot. Studenten uit deze heterogene groep krijgen online lesmateriaal om zelfstandig en flexibel te kunnen werken, uitgaande van hun eigen niveau. Uit vooronderzoek is gebleken dat menig student te laat aan het studeren begint en te weinig of niet efficiënt oefent. De studenten hebben dit jaar buiten de website van de docent beschikking tot de leeromgevingen iktel.nl (Voorheen Khan Academie) en SOWISO om de stof mee te oefenen. Beide leeromgevingen bieden eigen dashboards aan waar een student kan reflecteren op zijn of haar voortgang. De feedback die beide leeromgevingen kunnen bieden blijft echter beperkt tot wat er binnen de tool gebeurd.

Data Diagram

In het project COACH (Constructive Overview Aggregating Comparative Hits) wordt de leerdata uit beide leeromgevingen via de Experience API (voorheen TinCanAPI) standaard verzameld in een centrale opslag (Learning Record Store). Buiten de dashboards die al in de leeromgevingen aanwezig waren is er een overkoepelend dashboard ontwikkeld wat op basis van de verzamelde data een overzicht geeft van wat een student in alle systemen gedaan heeft en hoe de student er voor staat ten op zichte van medestudenten. Dit overkoepelende dashboard is vervolgens geïntegreerd in de cursus website van de docent. Daarnaast is er een recommender systeem ontwikkeld wat geïntegreerd is met het toetsenoverzicht aan het eind van elk hoofdstuk op de cursus website. Dit recommender systeem geeft studenten aanbevelingen voor oefen- en uitlegmateriaal ter voorbereiding voor een van de specifieke toetsen van dat hoofdstuk op basis van het gebruik van lesmateriaal door mede-studenten die de toets al hebben gehaald. Er zijn per hoofdstuk meerdere kleine digitale toetsen die allemaal met minimaal een 8 moeten worden gehaald. De vragen zijn gerandomiseerd wat betekent dat elke keer automatisch een andere test met gelijkwaardige vragen voor de student wordt gegenereerd. Een student mag de toets zo net zo lang opnieuw maken totdat de toets gehaald is.  De toetsen en het lesmateriaal zijn voor alle studenten hetzelfde. Het COACH dashboard wordt echter maar aan de helft van de groep getoond. Op die manier hoopt het projectteam te kunnen onderzoeken of er een duidelijk verschil is tussen studenten met en studenten zonder een dergelijk overkoepelend dashboard. Er wordt dan met name gekeken naar hoe actief de studenten studeren en of ze meer op tijd beginnen.

COACH Dashboard

Op dit moment is het vak waarin het dashboard toegepast wordt aan het lopen. Alle software onderdelen zijn afgerond en kunnen door de studenten worden gebruikt. Er zijn echter in de aanloop naar dit moment een aantal onvoorziende omstandigheden aan het licht gekomen die gaandeweg opgelost zijn. Kort samengevat hadden deze uitdagingen voornamelijk te maken met een uniforme identificatie van studenten in alle systemen en de schaalbaarheid van de gekozen Leaning Record Store software. Deze ervaringen zullen in nog in een aparte whitepaper worden gedeeld met de gemeenschap.

Over een maand zal het vak afgelopen zijn en kan de data worden geanalyseerd. Een positief resultaat zou betekenen dat het mogelijk is om actief studeren te stimuleren met behulp van een additioneel dashboard wat zelf verder geen kennis bevat over de bestaande materialen en wat beperkte eisen stelt aan ondersteunde leeromgevingen. Deze eigenschappen zouden het veel makkelijker maken om het dashboard ook in andere situaties in te zetten.

Bij dit project zijn vanuit de ICTO-FNWI Programmaraad Andre Heck, Natasa Brouwer en Sander Latour betrokken.