Themabijeenkomst Blended learning: Flipping the Lectures

Deze bijeenkomst zet in op een discussie over de Flipped classroom didactiek en het belang hiervan voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs. Wat betekent dit voor de docent? Wat betekent dit voor de student? Wat vraagt dit aan de organisatie en de ondersteuning? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie best practices gedeeld.

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

Datum:     5 maart 2015flippedclassN3
Tijd:     15.00-17.00 uur, met afsluitend een borrel
Locatie:     Science Park, zaal C0.110

Aanmelding (nodig ivm. de ruimtetoegang en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Na de thema Flipped classroom volgen nog bijeenkomsten rond de thema’s Digitaal toetsen, Open online onderwijs (o.a. MOOCs) en Learning Analytics.

Wat is Flipped classrooom?
Flipped classroom is een blended learning methode die op dit moment wereldwijd en in Nederland in het hoger onderwijs veel aandacht geniet. Deze methode vraagt om het traditionele hoorcollege te verlaten.
Flipped classroom onderwijsmethode wil studenten actief stimuleren om tot het diepste van de stof te kunnen komen. Deze methode is een tegenovergestelde van een traditioneel hoorcollege. De studenten bereiden zich vóór het college voor door zelfstandig de stof te verwerken. Hiervoor worden middelen ter beschikking gesteld en de assignments (structuur) aangeboden. Tijdens het college worden studenten door de docent begeleidt om tot de diepte van de stof te gaan om na het college weer verder zelfstandig of in groepen door te studeren. De leeractiviteiten vóór, tijdens en na het college worden uitgevoerd door intensief onderwijs-technologie (ICT) in te zetten, zo als video’s, kennisclips, assignments, zelftoetsen, discussiegroepen, stemkastjes, groepswerk en nog meer.
Door het succes van de Flipped classroom methode heeft deze vorm van didactiek veel medestanders. Echter, zoals elke onderwijs methodiek, heeft de flipped classroom methode ook z’n valkuilen. Binnen de FNWI, aan de UvA en in Nederland is met Flipped classroom in diverse disciplines al expertise opgebouwd.

Deze Themabijeenkomst Blended learning zet daarom in op een discussie over de Flipped classroom didactiek en het belang hiervan voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs. Wat betekent dit voor de docent? Wat betekent dit voor de student? Wat vraagt dit aan de organisatie en de ondersteuning? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie best practices gedeeld.

Programma
1. Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter (Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad)
2.    Presentatie van drie cases
a.    Flipping the class bij Psychobiologie: voordelen en valkuilen (Erwin van Vliet, docent (UvA))
b.    Team based learning in het UvA Medisch onderwijs (Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA))
c.    De introductie van het Flipped Classroom model bij Geneeskunde SUMMA (Esther Christenhuis (Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, UMC, Universiteit Utrecht))

3.    Korte pauze

4.    Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
Panelleden:  Erwin van Vliet, Esther Christenhuis, Etienne Verheijck, en Jeroen Goedkoop (directeur College of Science)

5.    Borrel

Download Flyer_ThemabijeenkomstBlended_FlippedLectures5-03-2015
Vind deze bijeenkomst op Starfish.