Themabijeenkomst Blended learning: Digitaal toetsen

Drie ervaringsdeskundigen zullen tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen met digitaal toetsen met ons delen. Het didactisch gebruik van digitaal toetsen, het toetsen van beeldinterpretatievaardigheden en de inzet  van interactief lesmateriaal zullen onderwerpen zijn die aan bod komen. In de aansluitende paneldiscussie zal er over de betekenis van digitaal toetsen voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs gesproken worden. Kortom, een bijeenkomst die gaat over de toekomst van toetsen binnen de Universiteit. 

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

UvA FNWI Amsterdam

UvA FNWI Amsterdam

Datum: 21 mei 2015
Tijd: 15.00-17.00 uur, met afsluitend een borrel
Locatie: Science Park, de zaal wordt later bekend gemaakt

Aanmelding (nodig ivm. capaciteit ruimte en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Na het thema Digitaal toetsen volgen nog bijeenkomsten rond de thema’s Open Online Onderwijs (o.a. MOOCs) en Learning Analytics.

Waarom digitaal toetsen?
Digitaal toetsen biedt veel kansen om de kwaliteit van leren en toetsen in het onderwijs te verbeteren. Het kan een positief effect te hebben op de leerprestaties.
 • Digitale toetsen sluiten aan bij leerprocessen die gebruik maken van computers.
 • Formatief toetsen (oefentoetsen die studenten inzicht geven in hun voortgang) wordt efficiënter.
 • Studenten worden op het gewenste moment van feedback en resultaten voorzien.
 • In grotere groepen studenten kunnen complexere vaardigheden getoetst worden.
 • Digitale toetsen kunnen beter aansluiten bij de realiteit van een vakgebied.
 • Het gebruiken van toetsvragenbanken zorgt voor werkdrukvermindering.
 • Nakijken, verwerken en analyseren van de resultaten kan minder tijd kosten.
 • Digitaal toetsen kan de objectiviteit van beoordelen vergroten.

 Programma

 • Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
  Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad
 • Presentatie van drie cases:
  • Toetsen en leren integreren
   Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen
  • Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren
   Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven
  • Digitaal toetsen met beelden
   Koen Vincken, UMC Utrecht
 • Korte pauze
 • Panel discussie met de zaal onder de leiding van Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA)
  Panelleden: Arjeh Cohen, Sharon Klinkenberg, Koen Vincken, en André Heck (FNWI docent wiskunde)
 • Borrel

Meld je hier aan

Download hier de flyer met de samenvattingen van de presentaties: flyer_themabijeenkomst digitaal toetsen
De bijeenkomst op Starfish.

 

Samenvattingen van de presentaties

Toetsen en leren integreren
Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen

Vooruitlopend op het jaarplan van de SURF special interest group digitaal toetsen zullen we in deze presentatie alvast een voorproefje geven over de integratie van het toetsen met leren. De focus voor ligt daarbij op het formatieve toetsen en hoe instructie hiermee te combineren valt. Belangrijk hierbij zijn de aansluiting van het digitaal toetsen bij de ontwikkeling van digitale didactiek, docentenprofessionalisering en de inzet van grootschalige toetsitembanken die deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren
Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven

In mijn voordracht zal ik de volgende vijf stellingen poneren en toelichten aan de hand van ervaringen met digitaal onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven en bij de firma SOWISO.

 • Door de toenemende globalisering (digitaal en daarbuiten) worden curricula individueler en zijn er meer toetsen nodig dan ooit om het niveau van kandidaten voor opleidingen te testen.
 • Met behulp van digitale toetsen en bijbehorende oefeningen is homogenisering van de vereiste voorkennis en vaardigheden van studenten voor een bepaalde klas goed te bevorderen.
 • Door digitale oefeningen interactief met veel goed afgestemde feedback aan te bieden, kunnen bepaalde doelgroepen de voor een bepaalde opleiding vereiste voorkennis en vaardigheden goed aanleren.
 • De deelgroepen die het best profiteren van e-learning materiaal bestaan over het algemeen uit zeer goede en/of sterk gemotiveerde studenten.
 • Kleine obstakels voor toegankelijkheid van een toets, zoals ongebruikelijke notatie bij invoer van antwoorden of onduidelijke vraagstelling, kunnen voor veel studenten een hoge drempel zijn.

Digitaal toetsen met beelden
Koen Vincken, UMC Utrecht

Beeldinterpretatievaardigheden zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Dat geldt voornamelijk voor de medische opleidingen en beroepen, waarin expertise in de interpretatie van diverse radiologische beelden vaak essentieel is om een correcte diagnoses te kunnen stellen.
In deze voordracht wordt ingegaan op de toepassing van learning analytics ter stimulering van radiologische beeldinterpretatievaardigheden van geneeskundestudenten bij drie-dimensionale beelden. Digitale manipulatie en interpretatie van 3D beelden is complex en learning analytics kan inzicht geven in cognitieve processen van individuele studenten en feedbackmogelijkheden hierop vergroten.Screenshot koen vincken(scrollen, tijd per slice bekeken, toets- score, etc.).
Het toetsprogramma VQuest (Volume Quest) is in het UMC Utrecht ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om (1) toetsen af te nemen met 3D beelden, (2) logfiles te genereren met een schat aan informatie over de gevolgde strategie bij het beantwoorden van een vraag met 3D beelden. Een logische vervolgstap is om deze data te benutten voor het bevorderen van studiesucces door middel van feedback. Mogelijke toepassingen van learning analytics voor feedback aan geneeskundestudenten en hun docenten zullen worden belicht.