Aankondiging Themabijeenkomst Blended learning: Open Online Onderwijs

Deze bijeenkomst zet in op een discussie over de Open Online Onderwijs en de impact  op het hoger onderwijs. Wat betekent open online onderwijs voor de docent? Wat biedt dit aan de student? Verandert de universiteit met de komst van open online onderwijs? Zo ja, hoe? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie korte presentaties gegeven.

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die open online onderwijs en activerend leren interessant en belangrijk vindt. Open3_10

Datum:    10 december 2015
Tijd:          15.00-17.15 uur, met afsluitend een borrel
Locatie:    Science Park, zaal C0.110

Aanmelding (verplicht ivm. de ruimtetoegang en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Tot nu toe hebben twee themabijeenkomsten plaats gevonden: Flipped classroom en Digitaal toetsen. Na de Themabijeenkomst Open Online Onderwijs volgt op 6 januari 2016 nog de laatste bijeenkomst in deze serie: Learning Analytics.

Programma

 • Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
  Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad
 • Drie presentaties
  • Open en online onderwijs is meer dan een MOOC
   Robert Schuwer, landelijke expert Open Online Onderwijs, coordinator van SURF Special interest groep Open en online onderwijs
  • MOOCs to the rescue
   Annemarie Zand Scholten, docent UvA, FMG
  • Open Minor Programmeren
   Martijn Stegeman, docent UvA, FNWI
 • Korte pauze
 • Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
  Panelleden: Robert Schuwer, Annemarie Zand Scholten, Martijn Stegeman

Volg deze bijeenkomst op Starfish.

Digitaal toetsen

Naar verwachting worden steeds meer toetsen in de toekomst digitaal afgenomen. Digitaal toetsen is complex en er is ondersteuning voor de docent nodig. Hiervoor is bij de FNWI een nieuw project gestart.

De UvA heeft naast de digitale toetszaal, voor 150 studenten op het Roeterseiland, in september 2015 twee nieuwe digitale zalen in gebruik genomen op het AMC (IWO zaal rood en blauw, elk met 300 computers).

IWOrood_uitsnede_kleinIWO Toetszaal Rood tijdens een test.

Er zijn in 2015-2016 bij de FNWI 20 digitale toetsen in digitale toetszalen geroosterd. Om  digitaal toetsen te kunnen in deze zalen zijn goede voorzieningen én op maat ondersteuning bij de faculteit nodig. We willen dit bij de FNWI goed regelen en daarvoor zijn we een nieuw project gestart; het Digital Assessment Matched (DAM) project. 

Het belangrijkste doel van dit project is het opzetten van passende en opschaalbare ondersteuning  voor digitaal toetsen bij de FNWI. Er worden workflows ontwikkeld waarbij docenten, toetsdeskundigen, het tentamenbureau en andere belanghebbenden betrokken worden. Volg het DAM project en de ontwikkelingen rond Digitaal toetsen op Starfish. Bezoek Plaza Digitaal Assessement over de mogelijkheiden bij de UvA/FNWI en voor de ondersteuning. Bij vragen kun je ook direct contact opnemen met Natasa Brouwer (natasa.brouwer@uva.nl).

Digitaal toetsen betekent meestal niet (direct) een besparing van kosten of tijd van de docent maar kan wel een grote meerwaarde in het onderwijs hebben en een verbetering van onderwijslogistiek brengen. Bij de stap naar digitaal toetsen is daarom noodzakelijk om te kijken of een al goed werkende papieren toets zinvol is om te digitaliseren. Aan de andere kant kunnen met digitaal toetsen diverse (onderwijs)problemen aangepakt worden en kunnen zowel de kwaliteit als de efficiëntie van het onderwijs vergroot worden. Bijvoorbeeld:

 • digitaal toetsen sluit beter aan bij de vakken waar veel met computers wordt gewerkt (blended learning)
 • het nakijken van tentamens kan sneller (geen handschrift meer bij open vragen, toetsen met gesloten vragen worden volautomatisch nagekeken)
 • geen papier, kopiëren, scannen en archiveren van grote stapels van papieren tentamens is nodig
 • digitaal toetsen kan flexibeler zijn met tijd en ruimte (bijvoorbeeld bij de inzet van proctoring (surveillance op afstand))
 • digitaal toetsen kan het zelfstandig leren van elke student in een grote groep studenten ondersteunen (formatief toetsen). De studenten kunnen automatisch feedback krijgen bij zelfstandig leren en zelfstandig hun kennishiaten kunnen diagnosticeren.

Nieuwe Grassroots

De winnaars van de UvA Grassroots ronde September 2015 zijn bekend! Bij de FNWI is er een Grassrootsprogramma toegekend en drie docenten hebben een Grassrootsproject gehonoreerd gekregen.

Grassrootsprogramma (10.000 euro subsidie):Krijtloos2

 • Marcel Vreeswijk (IoP): Van het Krijt naar het Tablet-tijdperk
  In dit project zal een groep docenten een toegankelijke draadloze en krijtloze techniek ontwikkelen voor het geven van colleges in het bèta onderwijs, met name bij de exacte vakken. De focus ligt op het volledig draadloos gebruik van tekentablets en van de multi-beaming technologie. Alle colleges met tekentablets worden ook opgenomen op video (als webcolleges).
  Volg dit project op Starfish.

Er zijn ook drie docent Grassrootsprojecten (1000 euro subsidie) toegekend:

 • Thijs de Boer (IBED): UvA Geoportal Tools, Tips and Tricks
 • Harry Seijmonsbergen (IBED): Google Tourbuilder college
 • Arnoud Visser (IvI): Random Question Generation

Zie meer over UvA Grassroots op www.uva.nl/grassroots