Aankondiging Themabijeenkomst Blended learning: Open Online Onderwijs

Deze bijeenkomst zet in op een discussie over de Open Online Onderwijs en de impact  op het hoger onderwijs. Wat betekent open online onderwijs voor de docent? Wat biedt dit aan de student? Verandert de universiteit met de komst van open online onderwijs? Zo ja, hoe? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie korte presentaties gegeven.

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die open online onderwijs en activerend leren interessant en belangrijk vindt. Open3_10

Datum:    10 december 2015
Tijd:          15.00-17.15 uur, met afsluitend een borrel
Locatie:    Science Park, zaal C0.110

Aanmelding (verplicht ivm. de ruimtetoegang en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Tot nu toe hebben twee themabijeenkomsten plaats gevonden: Flipped classroom en Digitaal toetsen. Na de Themabijeenkomst Open Online Onderwijs volgt op 6 januari 2016 nog de laatste bijeenkomst in deze serie: Learning Analytics.

Programma

 • Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
  Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad
 • Drie presentaties
  • Open en online onderwijs is meer dan een MOOC
   Robert Schuwer, landelijke expert Open Online Onderwijs, coordinator van SURF Special interest groep Open en online onderwijs
  • MOOCs to the rescue
   Annemarie Zand Scholten, docent UvA, FMG
  • Open Minor Programmeren
   Martijn Stegeman, docent UvA, FNWI
 • Korte pauze
 • Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
  Panelleden: Robert Schuwer, Annemarie Zand Scholten, Martijn Stegeman

Volg deze bijeenkomst op Starfish.

Verslag Themabijeenkomst Blended Learning: Digitaal Toetsen

Op 21 mei vond de tweede themabijeenkomst blended learning plaats over het thema Digitaal toetsen.

Sharon Klinkenberg, Voorzitter landelijke Special Interest Group Digitaal toetsen sharondeelde met ons zijn ervaringen met digitaal toetsen bij de UvA waar hij ook onderwijs geeft. De integratie van het toetsen met leren staat voor hem centraal met de  focus voor het formatieve toetsen en hoe instructie hiermee te combineren valt. Sharon heeft een toets-leeromgeving ontworpen in Remindo (een online toetsapplicatie), waarin de student de mogelijkheid heeft om fouten te maken en daarvan te leren. Zijn uitgangspunt is dat digitale middelen een aanvulling moeten zijn op het reguliere onderwijs.
Zie de presentatie van Sharon Klinkenberg, te vinden op de Starfish pagina van de bijeenkomst.

Arjeh Cohen sloot hierbij aan en liet ons aan de hand van 5 stellingen nadenken over de sterke en zwakke punten van digitaal toetsen. Arjeh heeft verteld over zijn ervaringen met digitaal onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven en bij de firma SOWISO. Digitaal onderwijs geeft veeArjehl mogelijkheden, je kan bijvoorbeeld oefenmateriaal op afstand aanbieden.  Vele studenten ervaren digitaal onderwijs met digitaal toetsen als prettig en kunnen zelfstandig en flexibel te werk gaan. Daartegenover staat dat er studenten zijn die vaak de menselijke interactie missen en ondervinden veel frustraties als iets niet werkt.
Zie de presentatie met de stellingen en voorbeelden over de werkwijze van Arjeh Cohen, te vinden op de Starfish pagina van de bijeenkomst.

Koen  Vincken van het UMC Utrecht heeft ons laten zien hoe zij digitaal toetsen met beelden. Op de afdeling Radiologie van het UMC werd er voorheen altijd getoetst met pen en papier, terwijl de praktijk al jaren gedigitaliseerd was. Om hier beter bij aan te sluiten hebben ze een digitale toets en leeromgeving VQuest ontworpen en worden nu alle toetsen afgenomen in digitale Koentoetszalen. Ze doen ook onderzoek naar digitaal toetsen, want deze manier van toetsen geeft meer inzicht in het leerproces. Ze kijken naar hoe leerstrategieën verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door met Eye-tracking software te vergelijken hoe professionals naar een body scan kijken en hoe studenten hiervan kunnen leren.
Zie presentatie van Koen Vinck met meer over de methodes van het UMC, beschikbaar op de Starfish pagina van de bijeenkomst.

Na een korte pauze volgde een spannende paneldiscussie onder de leiding van Etienne Verheijck van het AMC. Een aantal uitspraken zijn hieronder te vinden.

panel2Panel leden, Etienne Verheijck en Andy Pimentel

Andre Heck: “Bij de levenswetenschappen in het bachelor onderwijs hebben we een heterogene instroom (wiskunde A en B). Wat we dan doen is in het begin diagnostisch toetsen. Ze kunnen zo voor zichzelf zien dat ze misschien toch een stukje pre-calculus moeten doen, want anders zouden ze het vak niet gaan redden. De eerste twee weken geef je ze de kans om wat te oefenen en ze worden niet meteen in het diepe gegooid. We laten ze digitaal voortgangstoetsen maken. Ze gaan de mist in tijdens het vak, als ze niet  alle vaardigheden in huis hebben.”
Arjeh Cohen: “In Eindhoven was het zo dat we gingen anticiperen. De moeilijkheden die je tegenkomt met electronica zijn intrensieke moeilijkheden. Dus wat doe je? Het eerste college gaat over hoe je met het apparaat of de software omgaat. Het is een rustige start, maar het dwingt mensen in college om daar eens echt naar te kijken. Daar haal je een hele hoop van de koudwatervrees weg. Dit werkt zeer effectief.”
“ Slimme studenten kunnen alle informatie van het internet halen. Voorbeeld: een groepje studenten in de faculteit elektrotechniek, in het college wiskunde, zonderde zich af en heeft via het internet
colleges gevolgd. Die groep heeft waanzinnig goed gescoord op het tentamen. Significant beter dan de rest. Toen ging men wel nadenken; de standaard dingen moet je niet altijd zelf willen brengen.”
Sharon Klinkenberg: Als docent ben je beter in staat dan studenten om te beoordelen of een filmpje goed is of niet. Je kan als curator te werk gaan en bepalen wat je aanbied aan de studenten.”

panel1

Sharon Klinkenberg: “Nog even over de diversiteit in de studentenpopulatie. Je kan aan de ene kant proberen om de instroom gelijk te houden, zodat je weet dat je een homogene groep binnenhaalt. Of je kan gedurende het onderwijs, in de wekelijkse opdracht, proberen om het niveau van de student daarop aan te laten sluiten. Sommige studenten hebben op het ene onderwerp meer tijd en aandacht nodig en anderen weer op een ander onderwerp. Je kan zo sneller inzien wie achterblijven en deze studenten proberen te helpen een bepaald niveau te bereiken. Vraag uit publiek: faciliteer je hier verschillende leerstijlen? Ja, maar niet bewust. Bijvoorbeeld met het opnemen van webcolleges: Studenten die niet goed mee konden komen gingen naar college en bekeken het college op eigen tempo nog een keer na. Slimmere studenten gingen niet naar college en bekeken het college in dubbele snelheid af. Dat is differentiatie. Er was ook een student die zei: ‘ik ga het filmpje niet kijken, ik lees gewoon het transcript’. Dat heeft wel te maken met zijn leerstijl.”

Martijn Stegeman: “Wat zouden jullie, als pioniers, adviseren aan docenten wat ze nu al toe kunnen passen?

Sharon Klinkenberg: “Een advies zou zijn voor een docent die er nog geen ervaring mee heeft is om eens te kijken wat je in het onderwijs elke keer opnieuw uitlegt, waarvan je denkt; ‘nu weet ik het wel’. Je kan je dan gaan afvragen: ‘kan ik er een kennisclipje van maken?’, of misschien een stap ervoor; ‘bestaat er niet al een kennisclipje van?’ De rol van docent is dingen uitleggen en je kan je daarbij afvragen of er niet al iemand is die het goed heeft uitgelegd. Dat zou een eerste stap kunnen zijn. Daarna is er een heel traject van hoe dat het beste kan integreren in je onderwijs. We hebben vandaag al veel toepassingsvormen gezien.”

Arjeh Cohen:  “Ik ben sinds ’92 geïnteresseerd in dit soort dingen. Het is altijd een hobby geweest. Ik constateerde in het begin dat er mensen waren die hier wel hun werk van maakte en verschrikkelijk faalde. Er waren veel investeringen die niet veel uithaalde. Er komen nu systemen die het de moeite waard maken om een overstap te maken naar interactief leren en digitalisering. De generatie die nu opgroeit die weet niet beter. De vraag is: hoe kan je met de moderne middelen omgaan? We krijgen enorme databanken en leersystemen en iedereen moet gaan leren die te gebruiken. Tegelijkertijd zijn er nu professionele systemen, uitgevers zoals Pearson, waar heel veel geld in nieuwe leersystemen wordt gestopt. Die systemen beginnen nu commercieel te worden en tegelijkertijd ingang te krijgen in het hoger onderwijs. “….. “Als docent kan je je dan richten op de moeilijkere dingen die de studenten uit zullen dagen. Je kan beginnen als docent om van bestaande systemen gebruik te maken en te kijken hoe dat in de praktijk zijn uitwerking heeft.” panel4_2

Etienne Verheijck: “Hoe heb je dat dan aangepakt in de praktijk?

“We zijn zelf ook zoekende, want dat houdt pionieren in. Je komt al doende allerlei problemen tegen die je probeert op te lossen. Je moet leren hoe met het materiaal om te gaan. Je moet in het begin aandacht besteden aan het werken in zo’n omgeving. Vervolgens weet je ongeveer hoe het gaat en dat je uit kan leggen aan de student hoe zij er mee om kunnen gaan. Ik probeer mijn mede-docenten ook over te halen om mee te doen. Als iemand interesse heeft om materiaal te gebruiken, dan zet ik het voor ze klaar in het systeem, want dan leren ze er in ieder geval mee omgaan.”

Koen Vincken: “We zouden graag zien dat de docenten het allemaal prachtig vinden. We willen graag dat de informatie gedeeld gaat worden op het internet. Maar dat betekend ook dat data die ze gebruiken vrijgegeven moet worden. Daar ligt een hele grote drempel. Als iedereen de data zou delen dan heb je op een gegeven moment een item bank met duizenden items waar je uit kan putten en daar zou iedereen voordeel van hebben. Dit gaat volgens mij de komende jaren wel gebeuren.”

We kijken terug naar een succesvolle Themabijeenkomst. De volgende Themabijeenkomst Blended learning is gepland in de najaar.

Themabijeenkomst Blended learning: Digitaal toetsen

Drie ervaringsdeskundigen zullen tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen met digitaal toetsen met ons delen. Het didactisch gebruik van digitaal toetsen, het toetsen van beeldinterpretatievaardigheden en de inzet  van interactief lesmateriaal zullen onderwerpen zijn die aan bod komen. In de aansluitende paneldiscussie zal er over de betekenis van digitaal toetsen voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs gesproken worden. Kortom, een bijeenkomst die gaat over de toekomst van toetsen binnen de Universiteit. 

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

UvA FNWI Amsterdam

UvA FNWI Amsterdam

Datum: 21 mei 2015
Tijd: 15.00-17.00 uur, met afsluitend een borrel
Locatie: Science Park, de zaal wordt later bekend gemaakt

Aanmelding (nodig ivm. capaciteit ruimte en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Na het thema Digitaal toetsen volgen nog bijeenkomsten rond de thema’s Open Online Onderwijs (o.a. MOOCs) en Learning Analytics.

Waarom digitaal toetsen?
Digitaal toetsen biedt veel kansen om de kwaliteit van leren en toetsen in het onderwijs te verbeteren. Het kan een positief effect te hebben op de leerprestaties.
 • Digitale toetsen sluiten aan bij leerprocessen die gebruik maken van computers.
 • Formatief toetsen (oefentoetsen die studenten inzicht geven in hun voortgang) wordt efficiënter.
 • Studenten worden op het gewenste moment van feedback en resultaten voorzien.
 • In grotere groepen studenten kunnen complexere vaardigheden getoetst worden.
 • Digitale toetsen kunnen beter aansluiten bij de realiteit van een vakgebied.
 • Het gebruiken van toetsvragenbanken zorgt voor werkdrukvermindering.
 • Nakijken, verwerken en analyseren van de resultaten kan minder tijd kosten.
 • Digitaal toetsen kan de objectiviteit van beoordelen vergroten.

 Programma

 • Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
  Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad
 • Presentatie van drie cases:
  • Toetsen en leren integreren
   Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen
  • Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren
   Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven
  • Digitaal toetsen met beelden
   Koen Vincken, UMC Utrecht
 • Korte pauze
 • Panel discussie met de zaal onder de leiding van Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA)
  Panelleden: Arjeh Cohen, Sharon Klinkenberg, Koen Vincken, en André Heck (FNWI docent wiskunde)
 • Borrel

Meld je hier aan

Download hier de flyer met de samenvattingen van de presentaties: flyer_themabijeenkomst digitaal toetsen
De bijeenkomst op Starfish.

 

Samenvattingen van de presentaties

Toetsen en leren integreren
Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen

Vooruitlopend op het jaarplan van de SURF special interest group digitaal toetsen zullen we in deze presentatie alvast een voorproefje geven over de integratie van het toetsen met leren. De focus voor ligt daarbij op het formatieve toetsen en hoe instructie hiermee te combineren valt. Belangrijk hierbij zijn de aansluiting van het digitaal toetsen bij de ontwikkeling van digitale didactiek, docentenprofessionalisering en de inzet van grootschalige toetsitembanken die deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren
Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven

In mijn voordracht zal ik de volgende vijf stellingen poneren en toelichten aan de hand van ervaringen met digitaal onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven en bij de firma SOWISO.

 • Door de toenemende globalisering (digitaal en daarbuiten) worden curricula individueler en zijn er meer toetsen nodig dan ooit om het niveau van kandidaten voor opleidingen te testen.
 • Met behulp van digitale toetsen en bijbehorende oefeningen is homogenisering van de vereiste voorkennis en vaardigheden van studenten voor een bepaalde klas goed te bevorderen.
 • Door digitale oefeningen interactief met veel goed afgestemde feedback aan te bieden, kunnen bepaalde doelgroepen de voor een bepaalde opleiding vereiste voorkennis en vaardigheden goed aanleren.
 • De deelgroepen die het best profiteren van e-learning materiaal bestaan over het algemeen uit zeer goede en/of sterk gemotiveerde studenten.
 • Kleine obstakels voor toegankelijkheid van een toets, zoals ongebruikelijke notatie bij invoer van antwoorden of onduidelijke vraagstelling, kunnen voor veel studenten een hoge drempel zijn.

Digitaal toetsen met beelden
Koen Vincken, UMC Utrecht

Beeldinterpretatievaardigheden zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Dat geldt voornamelijk voor de medische opleidingen en beroepen, waarin expertise in de interpretatie van diverse radiologische beelden vaak essentieel is om een correcte diagnoses te kunnen stellen.
In deze voordracht wordt ingegaan op de toepassing van learning analytics ter stimulering van radiologische beeldinterpretatievaardigheden van geneeskundestudenten bij drie-dimensionale beelden. Digitale manipulatie en interpretatie van 3D beelden is complex en learning analytics kan inzicht geven in cognitieve processen van individuele studenten en feedbackmogelijkheden hierop vergroten.Screenshot koen vincken(scrollen, tijd per slice bekeken, toets- score, etc.).
Het toetsprogramma VQuest (Volume Quest) is in het UMC Utrecht ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om (1) toetsen af te nemen met 3D beelden, (2) logfiles te genereren met een schat aan informatie over de gevolgde strategie bij het beantwoorden van een vraag met 3D beelden. Een logische vervolgstap is om deze data te benutten voor het bevorderen van studiesucces door middel van feedback. Mogelijke toepassingen van learning analytics voor feedback aan geneeskundestudenten en hun docenten zullen worden belicht.

Themabijeenkomst Blended learning: Flipping the Lectures

Deze bijeenkomst zet in op een discussie over de Flipped classroom didactiek en het belang hiervan voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs. Wat betekent dit voor de docent? Wat betekent dit voor de student? Wat vraagt dit aan de organisatie en de ondersteuning? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie best practices gedeeld.

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

Datum:     5 maart 2015flippedclassN3
Tijd:     15.00-17.00 uur, met afsluitend een borrel
Locatie:     Science Park, zaal C0.110

Aanmelding (nodig ivm. de ruimtetoegang en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Na de thema Flipped classroom volgen nog bijeenkomsten rond de thema’s Digitaal toetsen, Open online onderwijs (o.a. MOOCs) en Learning Analytics.

Wat is Flipped classrooom?
Flipped classroom is een blended learning methode die op dit moment wereldwijd en in Nederland in het hoger onderwijs veel aandacht geniet. Deze methode vraagt om het traditionele hoorcollege te verlaten.
Flipped classroom onderwijsmethode wil studenten actief stimuleren om tot het diepste van de stof te kunnen komen. Deze methode is een tegenovergestelde van een traditioneel hoorcollege. De studenten bereiden zich vóór het college voor door zelfstandig de stof te verwerken. Hiervoor worden middelen ter beschikking gesteld en de assignments (structuur) aangeboden. Tijdens het college worden studenten door de docent begeleidt om tot de diepte van de stof te gaan om na het college weer verder zelfstandig of in groepen door te studeren. De leeractiviteiten vóór, tijdens en na het college worden uitgevoerd door intensief onderwijs-technologie (ICT) in te zetten, zo als video’s, kennisclips, assignments, zelftoetsen, discussiegroepen, stemkastjes, groepswerk en nog meer.
Door het succes van de Flipped classroom methode heeft deze vorm van didactiek veel medestanders. Echter, zoals elke onderwijs methodiek, heeft de flipped classroom methode ook z’n valkuilen. Binnen de FNWI, aan de UvA en in Nederland is met Flipped classroom in diverse disciplines al expertise opgebouwd.

Deze Themabijeenkomst Blended learning zet daarom in op een discussie over de Flipped classroom didactiek en het belang hiervan voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs. Wat betekent dit voor de docent? Wat betekent dit voor de student? Wat vraagt dit aan de organisatie en de ondersteuning? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie best practices gedeeld.

Programma
1. Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter (Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad)
2.    Presentatie van drie cases
a.    Flipping the class bij Psychobiologie: voordelen en valkuilen (Erwin van Vliet, docent (UvA))
b.    Team based learning in het UvA Medisch onderwijs (Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA))
c.    De introductie van het Flipped Classroom model bij Geneeskunde SUMMA (Esther Christenhuis (Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, UMC, Universiteit Utrecht))

3.    Korte pauze

4.    Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
Panelleden:  Erwin van Vliet, Esther Christenhuis, Etienne Verheijck, en Jeroen Goedkoop (directeur College of Science)

5.    Borrel

Download Flyer_ThemabijeenkomstBlended_FlippedLectures5-03-2015
Vind deze bijeenkomst op Starfish.

Themabijeenkomsten Blended learning

Blended learning speelt een belangrijke rol in het instellingsplan van de UvA bij het inzetten van de technologie in het onderwijs. In 2014-2015 worden daarom op Science park vier Themabijeenkomsten over Blended learning georganiseerd:

 • Flipped classroom  blended-learningCloud
 • MOOCs
 • Digitaal toetsen
 • Learning analytics

De bijeenkomsten worden onderwijspraktijk gericht, geïnspireerd door sprekers van buiten en binnen de faculteit en afgesloten met een paneldiscussie.

De data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Voor de laatste ontwikkelingen en het programma van alle FNWI Themabijeenkomsten zie Themabijeenkomsten op Starfish.

LASI-Amsterdam was een groot succes

Afgelopen 4 en 5 juli heeft het Learning Analytics Summer Institute plaats gevonden op het Science Park. Aanwezig waren zo’n vijftig docenten, studenten, onderzoekers, beleidsmakers en leveranciers die twee dagen lang met elkaar over belangrijke thema’s binnen de Learning Analytics hebben gesproken. Er kwam onder andere aan bod hoe je Learning Analytics op zou moeten nemen in je lesontwerp, wie eigenlijk besluit wat er met onderwijsdata mag gebeuren en wat voor technieken je zou kunnen toepassen op onderwijsdata. Gedurende het evenement was er een open en constructieve sfeer waar er zowel optimisch als kritisch werd gekeken naar de ontwikkelingen op dit vlak.

Learning Analytics is een methodiek waar je data verzamelt van het onderwijsproces, dat vervolgens analyseerd en de resultaten gebruikt om de student of de onderwijsomgeving te verbeteren. Het is een gebied waar een groot aantal expertises bij elkaar moeten komen, niet in de laatste plaats die van data mining en onderwijskunde. Omdat het nog een relatief nieuw gebied is die kennis vaak niet overal goed beschikbaar en zijn de verschillende belanghebbenden soms nog los van elkaar bezig. Het Learning Analytics Summer Institute (LASI) was in het leven geroepen om de verschillende expertises en perspectieven bij elkaar aan tafel te zetten, zodat in de toekomst er gezamelijk stappen gezet kunnen worden. Dit was een initiatief van SoLAR en Stanford University en uiteindelijk hebben negen andere locaties over de hele wereld dat voorbeeld gevolgd en in dezelfde week hun versie van LASI georganiseerd. Het evenement op het Science Park, LASI-Amsterdam, behoorde samen met LASI-Stanford, LASI-Pretoria en LASI-HongKong tot de grotere evenementen.

LASI2
Foto: Jeroen Donkers (UM), dag 1

LASI3
Foto: Groupsdisussie, belangrijk onderdeel van LASI-Amsterdam

LASI4
Foto: Opening dag 2. De zaal is net zo vol als op de eerste dag.

Het resultaat van LASI-Amsterdam is in de eerste plaats een versterkte gemeenschap, er wordt naar mogelijkheden gezocht om een dergelijk contact minstens twee keer per jaar te herhalen. Daarnaast zijn de presentaties en sessie resultaten allemaal opgenomen en via de website beschikbaar, daar zijn ook de opdrachten en notities te vinden. Er zijn aan de hand van LASI-Amsterdam ook verscheidene blogposts geschreven, en er komen er nog meer aan. De meeste blogs zijn te vinden op de site van de special interest group voor Learning Analytics van SURF. Dergelijke resultaten zijn niet alleen van het Amsterdamse evenement te vinden, maar ook van de andere 9 locaties. De websites van die evenementen kunt u hier vinden.

Er wordt door zowel de participanten als de organisatie erg positief terug gekeken op het evenement en het lijkt er dan ook op dat het een aftrap is geweest voor nauwere samenwerking en uitwisseling, zowel nationaal als internationaal. Dat sluit ook aan bij het beleid van ICTO-FNWI en de UvA op dat gebied.

Links:

Bijdrage: Sander Latour (meer informatie: latour@uva.nl)

Foto’s: Natasa Brouwer