Tentamenlade2.5

ICTO-FNWI heeft een SURF project gehonoreerd gekregen waarmee de applicatie Tentamenlade landelijk  toegankelijk  wordt gemaakt voor een groeiende groep docenten. Daarnaast worden ook enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. In het project Tentamenlade2.5 worden in samenwerking met drie andere universiteiten (VU, UU en Universiteit Leiden) die ook partners zijn in het ICAB netwerk en de leverancier SOWISO drie experimenten uitgevoerd waarmee de weg wordt geopend voor nog meer vakken en docenten die open vragen willen verzamelen en met elkaar willen delen.

De Tentamenlade was ontwikkeld door studenten in het projectgedeelte van het vak Webprogrammeren en Databases (zie een van onze vorige blogs) onder coördinatie van Rob Belleman. Deze mooie ontwikkeling wordt met behulp van het SURF project  Tentamenlade2.5 ondergebracht bij SOWISO. De applicatie wordt op enkele punten verbeterd en robuuster gemaakt en komt ook landelijk beschikbaar.

De Tentamenlade2.5 opent een weg van de dagelijkse praktijk van het tentamineren met open vragen op papier door één individuele docent naar digitale (formatieve) assessment in een samenwerkende groep docenten door

  1. samenwerken in het toetsontwikkelingsproces te faciliteren,
  2. samenstellen van toetsen met open vragen te versnellen en te vergemakkelijken (tijdwinst voor docenten),
  3. inzicht te geven in het didactisch gebruik van het toetsmateriaal door o.a. analytics tools te gebruiken.

schemaT1Schema: Flowchart Tentamenlade2.5

Met meer inzicht in didactische scenario’s kan Tentamelade2.5 op lange termijn zo de kwaliteit van toetsen bij een vak en op een instelling structureel verbeteren.

Project
Het project Tentamenlade2.5 is gehonoreerd in het kader van SURF Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013. Het is een samenwerking van vier universiteiten: UvA, VU en de Universiteiten van Utrecht en Leiden. De UvA is de penvoerder. Bij het project zijn docenten van Biologie, Scheikunde en Natuurkunde betrokken, te beginnen met prof.dr. Eric Laenen, prof.dr. Jan de Boer, dr. Piet Mulders, dr. Marcel Vreeswijk en dr. Tanneke den Blaauwen.  De projectleider van Tentamenlade2.5 is dr. Natasa Brouwer. Bij het project zijn van de FNWI verder betrokken drs. Monique Diks, dr. André Heck, Sander Latour en nog minimaal twee studentassistenten. De subsidie is 15.000 euro.

Waarom SOWISO?
De SOWISO cloud-service is reeds beproefd in andere commerciële toepassingen in het hoger onderwijs. SOWISO is een spin off van TU Eindhoven en is gespecialiseerd in het toetsen in wiskunde en natuurwetenschappen en beschikt over state of the art kennis op dit gebied. Door de Tentamenlade dienst aan SOWISO op te dragen, worden de problemen van continuïteit in onderhoud landelijk opgelost. Bovendien wordt SOWISO breder gebruikt voor digitaal toetsen bij de FNWI waarvoor de ontwikkelingen worden gedaan in het project TWIST. Een goede samenwerking met SOWISO heeft zich bij de UvA tot nu toe al bewezen in diverse projecten waar digitaal toetsen centraal stond.

_____________

De uitslag
Tentamenlade2.5 (UvA, VU, UU, en UL) en TWIST (TU/e, UM, UvA en Fontys Hogescholen) zijn als twee beste projectvoorstellen geëindigd in de tender ‘Gezamenlijk gebruik van toetssoftware in de cloud’. Bei beide projecten is SOWISO de leverancier. SURF adviseert om naar de mogelijkheden van samenwerking van de twee projecten te zoeken en hiermee nog een meerwaarde te creëren. Dat advies nemen we graag mee want dat hadden we zelf ook al gewild maar niet in het projectvoorstel konden zetten.
Zie meer bij SURF: http://www.surf.nl/nl/actueel/Pages/Instellingenexperimenterenmettoetssoftwareindecloud.aspx


[1] SOWISO, http://www.sowiso.nl (Laatst bezocht 12-07-2013)

Bijdrage: Natasa Brouwer

Tentamenlade op ICAB conferentie 2013

De Tentamenlade, een platform voor tentamenvragen was gepresenteerd op de ICAB2013 conferentie in Nijkerk. De database bevat nu ca. 100 tentamenvragen over Qunatumfysica 1 en 2 . Marcel Vreeswijk die de presentatie heeft gegeven heeft veel positieve feedback ontvangen van collega’s natuurkunde docenten. Tentamelade is te vinden op www.tentamenlade.nl

tentamenladeTentamenladeFlyer_website

  • Tentamenlade is een platform van docenten om tentamenvragen te verzamelen en met elkaar te delen. Het is een gesloten platvorm.
  • Tentamenlade database kan eenvoudig worden doorzocht. Docenten kunnen op intuïtieve wijze een lijst van vragen samenstellen en exporteren als PDF document of downloaden in LaTeX formaat.
  • Tentamenlade heeft ruime mogelijkheden voor het toevoegen van vragen met eventuele bijlagen en ondersteunt LaTeX.
  • In Tentamenlade kan de kwaliteit van vragen door andere gebruikers worden beoordeeld middels een geïntegreerd commentaarsysteem.
  • Tentamenlade bevat nu meer dan 100 tentamenvragen van Quantumfysica 1 en 2 met het doel om beproefd te worden door de docenten van deze twee vakken bij Nederlandse universiteiten en aangevuld te worden met meer tentamenvragen. Op termijn zou het systeem nog verder uitgebreid kunnen worden naar andere natuurkunde vakken of zelfs andere opleidingen.
  • Tentamenlade is tot stand gekomen in een ICAB samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit van Amsterdam in 2012-2013. De database is ontwikkeld door Informatica studenten tijdens een regulier vak bij Informatica.

ICAB (Innovatieventra Academisch Beta Onderwijs) www.icab.nl

ICAB_Natuurkunde1Bij vragen over het Quantumfysica bestand in Tentamelade neem contact met Marcel Vreeswijk (h73@nikhef.nl).

Voor de toegang en bij andere vragen over Tentamenlade neem contact met Natasa Brouwer (natasa.brouwer@uva.nl).

Bijdrage: Natasa Brouwer