Starfish – kennisplatform voor en door docenten

Op 14-04-14 werd Starfish gelanceerd tijdens het FNWI faculteitscolloquium. Starfish is een onderwijspraktijk gericht en vraaggestuurd kennisnetwerk. Als u een vraag hebt over een onderwijsaanpak of over een onderwijstool waarmee u een leerprobleem van uw studenten wilt verhelpen dan bent u bij Starfish op het juiste adres. Wat werkt goed in het onderwijs? Hoe doe je dat? Wie heeft hier al ervaring mee? Is er misschien een bijeenkomst/workshop hierover in de planning?

Op Starfish is een grote verscheidenheid van informatie over didactiek, onderwijstechnolgie en personen met ervaring waarbij u terecht kunt met vragen met elkaar gelinkt in een netwerk. Open Starfish

Starfish is nog jong en in ontwikkeling. Als het antwoord over een methode of een tool die u zocht nog niet op Starfish te vinden is, stel dan graag een vraag. De docenten en experts die al werken met Starfish zullen zo snel mogelijk voor een bruikbaar antwoord zorgen. U krijgt dan een bericht per e-mail als het antwoord op uw vraag online staat. Starfish is er ook voor docenten die hun aanpak en tips met andere docenten willen delen.

Search on Starfish
Als u bijvoorbeeld zoekt naar #stemkastjes (of een synoniem hiervan, er zijn nu al meer dan tien synoniemen voor stemkastjes op Starfish) kunt u specifieke informatie over de beschikbare techniek bij de FNWI vinden en hoe stemkastjes te reserveren. Deze informatie is gelinkt met good practices, didactische aanpakken en onderwijsvernieuwingsprojecten over het stemmen in het onderwijs. U vindt personen waar u met vragen terecht kunt en u kunt ook bij het onderwerp zelf uw vraag posten.

stemkastjes_blog

Contribute on Starfish
Stafish is open content, maar inloggen met uw UvAnetID zorgt ervoor dat u snel de specifieke informatie vindt die interessant/relevant is voor de FNWI (dat geldt ook voor andere faculteiten en instellingen als ze zich aansluiten bij Starfish). Inloggen maakt actief gebruik mogelijk: in discussie gaan en bijdragen (zie Contribute). U kunt kiezen om uw bijdrage publiek vindbaar te maken, maar ook alleen voor de UvA of zelfs alleen voor de FNWI. Er zijn vijf verschillende typen artikelen die u kunt plaatsen:

contribute

  • Good practice – ervaring uit uw eigen onderwijspraktijk. Dat kan een korte beschrijving zijn, ca. 1 A4 (er is niet echt een beperking). Er is een structuur aangemaakt die u kunt volgen als u wilt.
  • Project – beschrijving van een onderwijsvernieuwingsproject al dan niet met ICT, het liefst met een verwijzing naar de projectsite of projectrapportage. Er is een structuur aangemaakt die u kunt volgen als u wilt.
  • Information – beschrijving van een praktijk gerelateerde onderwijsaanpak of toepassing van een ICT tool.
  • Glossary – een algemene beschrijving van een onderwijs begrip, een onderwijsmethode of een ICT tool (niet gerelateerd aan een discipline).
  • Event – voor bijeenkomsten en workshops voor docentprofessionalisering en onderwijsvernieuwing.

Gebruikers
Naast FNWI gebruikt Starfish op dit moment de European Chemistry Thematic Network (ECTN) voor zijn database van Expertise in Chemistry Teaching in Europa. ECTN is een netwerk van 150 universiteiten in Europa en een aantal er buiten. Dit netwerk zet zich in voor de kwaliteit van universitair scheikunde onderwijs en voor de idealen afgesproken in het Bologna proces.
Op dit moment hebben enkele instellingen in Nederland interesse voor Starfish getoond en willen deze voor/door hun docenten gaan gebruiken. We zijn in gesprek met hen over de samenwerking.

Ontwikkeling van Starfish
Starfish is open source. Het is opgezet door ICTO-FNWI en is mede mogelijk gemaakt door het UvA ICTO fondsproject STEEP (Supporting Technology Enhanced Education Projects). Het project STEEP is nu al met succes afgerond. U kunt een artikel over dit project op Starfish vinden. We willen graag dat Starfish zal groeien, zich verder zal ontwikkelen en dat nog meer instellingen Starfish zullen gebruiken. Op deze manier kan algemene informatie voor docenten die nu door elke instelling wordt aangeboden gedeeld worden. In samenwerking van meerdere instellingen kan dit ontwikkeld en onderhouden worden waardoor informatie continu verbeterd en geactualiseerd wordt. Daarnaast blijft Starfish ook specifiek voor een docent bij een instelling, een faculteit of een willekeurige hoger onderwijs gerelateerde community.
Lees meer over Starfish

Bijdrage: Natasa Brouwer

Pre-master Information Studies nu regulier van start

Vanaf dit jaar biedt Graduate School of Informatics structureel een volledig online schakelprogramma van 5 modulen aan: Pre-master Information Studies. De ontwikkeling van de modules is mede mogelijk gemaakt door het UvA ICTOfonds project Online Schakelen. In het afgelopen jaar zijn tijdens het project Online schakelen 42 studenten uit verschillende landen ingestroomd naar de master.

Vele HBO studenten willen verder studeren op de universiteit en de Master Information Studies (MIS) is een aantrekkelijke keuze voor deze studenten. Deze master bestaat uit drie tracks met een eigen signatuur en studentpopulatie: Human Centered Multimedia (HCM), Business Information Studies (BIS) and Game Studies (GS). Door deficiënties kunnen HBO studenten en ook vele buitenlandse studenten die interesse voor deze opleiding hebben na hun bachelor niet direct instromen in deze master en moeten ze eerst een schakelprogramma afronden.
Hiervoor zijn nu vijf online pre-master modules ontwikkeld, twee voor de BIS track:
• Pre-master Data mining
• Pre-master Business studies
en twee voor de HCM track
• Pre-master ICT in organizations
• Pre-master Knowledge Web
De vijfde module Pre-master Academic skills is bedoeld voor alle drie tracks.

Oncover1twerp van modules
Ontwerpen van online modules en begeleiden van studenten op afstand vereisen specifieke kennis op het gebied van onderwijs met ICT. De betrokken docenten waren zeer ervaren docenten maar het volledig online onderwijs was een nieuw terrein. De ontwikkeling vond plaats in een team van docenten, student-assistenten en experts. De experts hebben aan het team op maat ondersteuning gegeven waardoor het ontwerpen van modules en professionaliseren tegelijkertijd plaats vonden (“on the job”).

De modules worden aangeboden in Blackboard en hebben allemaal een uniforme didactische aanpak van zelfstandig toetsgestuurd leren. Elke  module is onderverdeeld in 5 tot 7 “lessons”. Bij elke lesson worden de leerdoelen gecommuniceerd, is het onderwijsmateriaal te vinden en is aan het eind een kennistoets. De studenten moeten de kennistoets eerst goed maken voordat ze door mogen gaan naar de volgende lesson (sustained release). De studenten worden in elke online module begeleid door een moderator. Hij of zij motiveert en ondersteunt studenten bij het leren in de module. Elke week organiseert de moderator een online videoconferentie bijeenkomst (in WebEx).
Een voorbeeldsite waar van elke van de vijf modules één complete lesson uit te proberen is, is te vinden in Blackboard: Blackboard Pre-MIS. Om de site te bezoeken, gebruik: Pre-Masterinformationstudies / pre-MIS

Hieronder een rondleiding in de online programma bedoeld voor de komende studenten van de Pre-master

Ervaringen studenten
Op de video vertellen vier studenten die het Pre-master programma met succes hebben afgerond over hun ervaringen.

Begeleiders van de modules
De begeleiders van de modules zijn moderatoren. Dat zijn in principe studentassistenten (masterfase). Voor de moderatoren is op basis van de ervaringen van het project Online schakelen in 2013 in samenwerking tussen ICTO-FNWI en Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) een online cursus voor moderatoren ontwikkeld: “Supervising students in distance learning”. Ook deze cursus draait in Blackboard. De eerste aflevering van deze praktisch gerichte cursus ging van start op 9 december 2013 en de moderatoren van de Pre-master modules die in december 2013 van start zijn gegaan konden er direct van profiteren. Het is de bedoeling dat vanaf februari 2014 deze cursus voor online moderatoren breed wordt aangeboden door CNA en hiermee ook regelmatig aan de nieuwe moderatoren van de Pre-master Information Studies. De deelnemers van de cursus krijgen van CNA een certificaat van deelname.

In september 2013 zijn 42 studenten die de Pre-master modules in het kader van het project Online schakelen met succes hebben afgerond ingestroomd in de Master Information Studies.

Contact persoon voor Pre-master Information Studies: Andrea Haker

Bijdrage: Natasa Brouwer

ICTO-Etalagemiddag

Op dinsdag 18 december vindt in het Science park in de zaal C0.110 van 13-17 uur met aansluitend een borrel de ICTO-Etalagemiddag plaats.ICTO-etalagemiddag

Op deze middag kun je kennis maken met ICT en onderwijsprojecten van de UvA, waaronder drie projecten van de FNWI-docenten: BRAVO, Signaal analyse voor the Life Sciences en Virtual Globe en erachter komen hoe door deze projecten het onderwijs verbeterd is.
De bijeenkomst wordt geopend door Jeroen Goedkoop.

Programma:
http://www.ic.uva.nl/ictenonderwijs/nieuws.cfm/A9F6B277-5CB5-48F9-8B315617CB132DC3

Video: http://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/9c78634436d14698ab723f7353467bf51d