Aankondiging Themabijeenkomst Blended learning: Open Online Onderwijs

Deze bijeenkomst zet in op een discussie over de Open Online Onderwijs en de impact  op het hoger onderwijs. Wat betekent open online onderwijs voor de docent? Wat biedt dit aan de student? Verandert de universiteit met de komst van open online onderwijs? Zo ja, hoe? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie korte presentaties gegeven.

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die open online onderwijs en activerend leren interessant en belangrijk vindt. Open3_10

Datum:    10 december 2015
Tijd:          15.00-17.15 uur, met afsluitend een borrel
Locatie:    Science Park, zaal C0.110

Aanmelding (verplicht ivm. de ruimtetoegang en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Tot nu toe hebben twee themabijeenkomsten plaats gevonden: Flipped classroom en Digitaal toetsen. Na de Themabijeenkomst Open Online Onderwijs volgt op 6 januari 2016 nog de laatste bijeenkomst in deze serie: Learning Analytics.

Programma

 • Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
  Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad
 • Drie presentaties
  • Open en online onderwijs is meer dan een MOOC
   Robert Schuwer, landelijke expert Open Online Onderwijs, coordinator van SURF Special interest groep Open en online onderwijs
  • MOOCs to the rescue
   Annemarie Zand Scholten, docent UvA, FMG
  • Open Minor Programmeren
   Martijn Stegeman, docent UvA, FNWI
 • Korte pauze
 • Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
  Panelleden: Robert Schuwer, Annemarie Zand Scholten, Martijn Stegeman

Volg deze bijeenkomst op Starfish.