Digitaal toetsen

Naar verwachting worden steeds meer toetsen in de toekomst digitaal afgenomen. Digitaal toetsen is complex en er is ondersteuning voor de docent nodig. Hiervoor is bij de FNWI een nieuw project gestart.

De UvA heeft naast de digitale toetszaal, voor 150 studenten op het Roeterseiland, in september 2015 twee nieuwe digitale zalen in gebruik genomen op het AMC (IWO zaal rood en blauw, elk met 300 computers).

IWOrood_uitsnede_kleinIWO Toetszaal Rood tijdens een test.

Er zijn in 2015-2016 bij de FNWI 20 digitale toetsen in digitale toetszalen geroosterd. Om  digitaal toetsen te kunnen in deze zalen zijn goede voorzieningen én op maat ondersteuning bij de faculteit nodig. We willen dit bij de FNWI goed regelen en daarvoor zijn we een nieuw project gestart; het Digital Assessment Matched (DAM) project. 

Het belangrijkste doel van dit project is het opzetten van passende en opschaalbare ondersteuning  voor digitaal toetsen bij de FNWI. Er worden workflows ontwikkeld waarbij docenten, toetsdeskundigen, het tentamenbureau en andere belanghebbenden betrokken worden. Volg het DAM project en de ontwikkelingen rond Digitaal toetsen op Starfish. Bezoek Plaza Digitaal Assessement over de mogelijkheiden bij de UvA/FNWI en voor de ondersteuning. Bij vragen kun je ook direct contact opnemen met Natasa Brouwer (natasa.brouwer@uva.nl).

Digitaal toetsen betekent meestal niet (direct) een besparing van kosten of tijd van de docent maar kan wel een grote meerwaarde in het onderwijs hebben en een verbetering van onderwijslogistiek brengen. Bij de stap naar digitaal toetsen is daarom noodzakelijk om te kijken of een al goed werkende papieren toets zinvol is om te digitaliseren. Aan de andere kant kunnen met digitaal toetsen diverse (onderwijs)problemen aangepakt worden en kunnen zowel de kwaliteit als de efficiëntie van het onderwijs vergroot worden. Bijvoorbeeld:

 • digitaal toetsen sluit beter aan bij de vakken waar veel met computers wordt gewerkt (blended learning)
 • het nakijken van tentamens kan sneller (geen handschrift meer bij open vragen, toetsen met gesloten vragen worden volautomatisch nagekeken)
 • geen papier, kopiëren, scannen en archiveren van grote stapels van papieren tentamens is nodig
 • digitaal toetsen kan flexibeler zijn met tijd en ruimte (bijvoorbeeld bij de inzet van proctoring (surveillance op afstand))
 • digitaal toetsen kan het zelfstandig leren van elke student in een grote groep studenten ondersteunen (formatief toetsen). De studenten kunnen automatisch feedback krijgen bij zelfstandig leren en zelfstandig hun kennishiaten kunnen diagnosticeren.

Verslag Themabijeenkomst Blended Learning: Digitaal Toetsen

Op 21 mei vond de tweede themabijeenkomst blended learning plaats over het thema Digitaal toetsen.

Sharon Klinkenberg, Voorzitter landelijke Special Interest Group Digitaal toetsen sharondeelde met ons zijn ervaringen met digitaal toetsen bij de UvA waar hij ook onderwijs geeft. De integratie van het toetsen met leren staat voor hem centraal met de  focus voor het formatieve toetsen en hoe instructie hiermee te combineren valt. Sharon heeft een toets-leeromgeving ontworpen in Remindo (een online toetsapplicatie), waarin de student de mogelijkheid heeft om fouten te maken en daarvan te leren. Zijn uitgangspunt is dat digitale middelen een aanvulling moeten zijn op het reguliere onderwijs.
Zie de presentatie van Sharon Klinkenberg, te vinden op de Starfish pagina van de bijeenkomst.

Arjeh Cohen sloot hierbij aan en liet ons aan de hand van 5 stellingen nadenken over de sterke en zwakke punten van digitaal toetsen. Arjeh heeft verteld over zijn ervaringen met digitaal onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven en bij de firma SOWISO. Digitaal onderwijs geeft veeArjehl mogelijkheden, je kan bijvoorbeeld oefenmateriaal op afstand aanbieden.  Vele studenten ervaren digitaal onderwijs met digitaal toetsen als prettig en kunnen zelfstandig en flexibel te werk gaan. Daartegenover staat dat er studenten zijn die vaak de menselijke interactie missen en ondervinden veel frustraties als iets niet werkt.
Zie de presentatie met de stellingen en voorbeelden over de werkwijze van Arjeh Cohen, te vinden op de Starfish pagina van de bijeenkomst.

Koen  Vincken van het UMC Utrecht heeft ons laten zien hoe zij digitaal toetsen met beelden. Op de afdeling Radiologie van het UMC werd er voorheen altijd getoetst met pen en papier, terwijl de praktijk al jaren gedigitaliseerd was. Om hier beter bij aan te sluiten hebben ze een digitale toets en leeromgeving VQuest ontworpen en worden nu alle toetsen afgenomen in digitale Koentoetszalen. Ze doen ook onderzoek naar digitaal toetsen, want deze manier van toetsen geeft meer inzicht in het leerproces. Ze kijken naar hoe leerstrategieën verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door met Eye-tracking software te vergelijken hoe professionals naar een body scan kijken en hoe studenten hiervan kunnen leren.
Zie presentatie van Koen Vinck met meer over de methodes van het UMC, beschikbaar op de Starfish pagina van de bijeenkomst.

Na een korte pauze volgde een spannende paneldiscussie onder de leiding van Etienne Verheijck van het AMC. Een aantal uitspraken zijn hieronder te vinden.

panel2Panel leden, Etienne Verheijck en Andy Pimentel

Andre Heck: “Bij de levenswetenschappen in het bachelor onderwijs hebben we een heterogene instroom (wiskunde A en B). Wat we dan doen is in het begin diagnostisch toetsen. Ze kunnen zo voor zichzelf zien dat ze misschien toch een stukje pre-calculus moeten doen, want anders zouden ze het vak niet gaan redden. De eerste twee weken geef je ze de kans om wat te oefenen en ze worden niet meteen in het diepe gegooid. We laten ze digitaal voortgangstoetsen maken. Ze gaan de mist in tijdens het vak, als ze niet  alle vaardigheden in huis hebben.”
Arjeh Cohen: “In Eindhoven was het zo dat we gingen anticiperen. De moeilijkheden die je tegenkomt met electronica zijn intrensieke moeilijkheden. Dus wat doe je? Het eerste college gaat over hoe je met het apparaat of de software omgaat. Het is een rustige start, maar het dwingt mensen in college om daar eens echt naar te kijken. Daar haal je een hele hoop van de koudwatervrees weg. Dit werkt zeer effectief.”
“ Slimme studenten kunnen alle informatie van het internet halen. Voorbeeld: een groepje studenten in de faculteit elektrotechniek, in het college wiskunde, zonderde zich af en heeft via het internet
colleges gevolgd. Die groep heeft waanzinnig goed gescoord op het tentamen. Significant beter dan de rest. Toen ging men wel nadenken; de standaard dingen moet je niet altijd zelf willen brengen.”
Sharon Klinkenberg: Als docent ben je beter in staat dan studenten om te beoordelen of een filmpje goed is of niet. Je kan als curator te werk gaan en bepalen wat je aanbied aan de studenten.”

panel1

Sharon Klinkenberg: “Nog even over de diversiteit in de studentenpopulatie. Je kan aan de ene kant proberen om de instroom gelijk te houden, zodat je weet dat je een homogene groep binnenhaalt. Of je kan gedurende het onderwijs, in de wekelijkse opdracht, proberen om het niveau van de student daarop aan te laten sluiten. Sommige studenten hebben op het ene onderwerp meer tijd en aandacht nodig en anderen weer op een ander onderwerp. Je kan zo sneller inzien wie achterblijven en deze studenten proberen te helpen een bepaald niveau te bereiken. Vraag uit publiek: faciliteer je hier verschillende leerstijlen? Ja, maar niet bewust. Bijvoorbeeld met het opnemen van webcolleges: Studenten die niet goed mee konden komen gingen naar college en bekeken het college op eigen tempo nog een keer na. Slimmere studenten gingen niet naar college en bekeken het college in dubbele snelheid af. Dat is differentiatie. Er was ook een student die zei: ‘ik ga het filmpje niet kijken, ik lees gewoon het transcript’. Dat heeft wel te maken met zijn leerstijl.”

Martijn Stegeman: “Wat zouden jullie, als pioniers, adviseren aan docenten wat ze nu al toe kunnen passen?

Sharon Klinkenberg: “Een advies zou zijn voor een docent die er nog geen ervaring mee heeft is om eens te kijken wat je in het onderwijs elke keer opnieuw uitlegt, waarvan je denkt; ‘nu weet ik het wel’. Je kan je dan gaan afvragen: ‘kan ik er een kennisclipje van maken?’, of misschien een stap ervoor; ‘bestaat er niet al een kennisclipje van?’ De rol van docent is dingen uitleggen en je kan je daarbij afvragen of er niet al iemand is die het goed heeft uitgelegd. Dat zou een eerste stap kunnen zijn. Daarna is er een heel traject van hoe dat het beste kan integreren in je onderwijs. We hebben vandaag al veel toepassingsvormen gezien.”

Arjeh Cohen:  “Ik ben sinds ’92 geïnteresseerd in dit soort dingen. Het is altijd een hobby geweest. Ik constateerde in het begin dat er mensen waren die hier wel hun werk van maakte en verschrikkelijk faalde. Er waren veel investeringen die niet veel uithaalde. Er komen nu systemen die het de moeite waard maken om een overstap te maken naar interactief leren en digitalisering. De generatie die nu opgroeit die weet niet beter. De vraag is: hoe kan je met de moderne middelen omgaan? We krijgen enorme databanken en leersystemen en iedereen moet gaan leren die te gebruiken. Tegelijkertijd zijn er nu professionele systemen, uitgevers zoals Pearson, waar heel veel geld in nieuwe leersystemen wordt gestopt. Die systemen beginnen nu commercieel te worden en tegelijkertijd ingang te krijgen in het hoger onderwijs. “….. “Als docent kan je je dan richten op de moeilijkere dingen die de studenten uit zullen dagen. Je kan beginnen als docent om van bestaande systemen gebruik te maken en te kijken hoe dat in de praktijk zijn uitwerking heeft.” panel4_2

Etienne Verheijck: “Hoe heb je dat dan aangepakt in de praktijk?

“We zijn zelf ook zoekende, want dat houdt pionieren in. Je komt al doende allerlei problemen tegen die je probeert op te lossen. Je moet leren hoe met het materiaal om te gaan. Je moet in het begin aandacht besteden aan het werken in zo’n omgeving. Vervolgens weet je ongeveer hoe het gaat en dat je uit kan leggen aan de student hoe zij er mee om kunnen gaan. Ik probeer mijn mede-docenten ook over te halen om mee te doen. Als iemand interesse heeft om materiaal te gebruiken, dan zet ik het voor ze klaar in het systeem, want dan leren ze er in ieder geval mee omgaan.”

Koen Vincken: “We zouden graag zien dat de docenten het allemaal prachtig vinden. We willen graag dat de informatie gedeeld gaat worden op het internet. Maar dat betekend ook dat data die ze gebruiken vrijgegeven moet worden. Daar ligt een hele grote drempel. Als iedereen de data zou delen dan heb je op een gegeven moment een item bank met duizenden items waar je uit kan putten en daar zou iedereen voordeel van hebben. Dit gaat volgens mij de komende jaren wel gebeuren.”

We kijken terug naar een succesvolle Themabijeenkomst. De volgende Themabijeenkomst Blended learning is gepland in de najaar.

Themabijeenkomst Blended learning: Digitaal toetsen

Drie ervaringsdeskundigen zullen tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen met digitaal toetsen met ons delen. Het didactisch gebruik van digitaal toetsen, het toetsen van beeldinterpretatievaardigheden en de inzet  van interactief lesmateriaal zullen onderwerpen zijn die aan bod komen. In de aansluitende paneldiscussie zal er over de betekenis van digitaal toetsen voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs gesproken worden. Kortom, een bijeenkomst die gaat over de toekomst van toetsen binnen de Universiteit. 

Doelgroep: opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

UvA FNWI Amsterdam

UvA FNWI Amsterdam

Datum: 21 mei 2015
Tijd: 15.00-17.00 uur, met afsluitend een borrel
Locatie: Science Park, de zaal wordt later bekend gemaakt

Aanmelding (nodig ivm. capaciteit ruimte en consumptie)

Themabijeenkomsten Blended learning
In de onderwijsvisie van de UvA is Blended learning als een speerpunt opgenomen. Om deze belangrijke hedendaagse opvatting van het Hoger Onderwijs onder de aandacht te brengen organiseert ICTO-FNWI in de komende tijd in nauwe samenwerking met het College of Science en met de betrokkenheid van de Master Schools een reeks van Themabijeenkomsten Blended learning.
Na het thema Digitaal toetsen volgen nog bijeenkomsten rond de thema’s Open Online Onderwijs (o.a. MOOCs) en Learning Analytics.

Waarom digitaal toetsen?
Digitaal toetsen biedt veel kansen om de kwaliteit van leren en toetsen in het onderwijs te verbeteren. Het kan een positief effect te hebben op de leerprestaties.
 • Digitale toetsen sluiten aan bij leerprocessen die gebruik maken van computers.
 • Formatief toetsen (oefentoetsen die studenten inzicht geven in hun voortgang) wordt efficiënter.
 • Studenten worden op het gewenste moment van feedback en resultaten voorzien.
 • In grotere groepen studenten kunnen complexere vaardigheden getoetst worden.
 • Digitale toetsen kunnen beter aansluiten bij de realiteit van een vakgebied.
 • Het gebruiken van toetsvragenbanken zorgt voor werkdrukvermindering.
 • Nakijken, verwerken en analyseren van de resultaten kan minder tijd kosten.
 • Digitaal toetsen kan de objectiviteit van beoordelen vergroten.

 Programma

 • Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
  Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad
 • Presentatie van drie cases:
  • Toetsen en leren integreren
   Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen
  • Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren
   Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven
  • Digitaal toetsen met beelden
   Koen Vincken, UMC Utrecht
 • Korte pauze
 • Panel discussie met de zaal onder de leiding van Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA)
  Panelleden: Arjeh Cohen, Sharon Klinkenberg, Koen Vincken, en André Heck (FNWI docent wiskunde)
 • Borrel

Meld je hier aan

Download hier de flyer met de samenvattingen van de presentaties: flyer_themabijeenkomst digitaal toetsen
De bijeenkomst op Starfish.

 

Samenvattingen van de presentaties

Toetsen en leren integreren
Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen

Vooruitlopend op het jaarplan van de SURF special interest group digitaal toetsen zullen we in deze presentatie alvast een voorproefje geven over de integratie van het toetsen met leren. De focus voor ligt daarbij op het formatieve toetsen en hoe instructie hiermee te combineren valt. Belangrijk hierbij zijn de aansluiting van het digitaal toetsen bij de ontwikkeling van digitale didactiek, docentenprofessionalisering en de inzet van grootschalige toetsitembanken die deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren
Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven

In mijn voordracht zal ik de volgende vijf stellingen poneren en toelichten aan de hand van ervaringen met digitaal onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven en bij de firma SOWISO.

 • Door de toenemende globalisering (digitaal en daarbuiten) worden curricula individueler en zijn er meer toetsen nodig dan ooit om het niveau van kandidaten voor opleidingen te testen.
 • Met behulp van digitale toetsen en bijbehorende oefeningen is homogenisering van de vereiste voorkennis en vaardigheden van studenten voor een bepaalde klas goed te bevorderen.
 • Door digitale oefeningen interactief met veel goed afgestemde feedback aan te bieden, kunnen bepaalde doelgroepen de voor een bepaalde opleiding vereiste voorkennis en vaardigheden goed aanleren.
 • De deelgroepen die het best profiteren van e-learning materiaal bestaan over het algemeen uit zeer goede en/of sterk gemotiveerde studenten.
 • Kleine obstakels voor toegankelijkheid van een toets, zoals ongebruikelijke notatie bij invoer van antwoorden of onduidelijke vraagstelling, kunnen voor veel studenten een hoge drempel zijn.

Digitaal toetsen met beelden
Koen Vincken, UMC Utrecht

Beeldinterpretatievaardigheden zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Dat geldt voornamelijk voor de medische opleidingen en beroepen, waarin expertise in de interpretatie van diverse radiologische beelden vaak essentieel is om een correcte diagnoses te kunnen stellen.
In deze voordracht wordt ingegaan op de toepassing van learning analytics ter stimulering van radiologische beeldinterpretatievaardigheden van geneeskundestudenten bij drie-dimensionale beelden. Digitale manipulatie en interpretatie van 3D beelden is complex en learning analytics kan inzicht geven in cognitieve processen van individuele studenten en feedbackmogelijkheden hierop vergroten.Screenshot koen vincken(scrollen, tijd per slice bekeken, toets- score, etc.).
Het toetsprogramma VQuest (Volume Quest) is in het UMC Utrecht ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om (1) toetsen af te nemen met 3D beelden, (2) logfiles te genereren met een schat aan informatie over de gevolgde strategie bij het beantwoorden van een vraag met 3D beelden. Een logische vervolgstap is om deze data te benutten voor het bevorderen van studiesucces door middel van feedback. Mogelijke toepassingen van learning analytics voor feedback aan geneeskundestudenten en hun docenten zullen worden belicht.

Digitale tentamens op afstand met proctoring

Eind juli 2014 is bij de FNWI bij de Pre-master Information Studies een pilot gedaan met proctoren. Het “Online Proctoren” is een relatief nieuw opkomend concept van het afnemen van tentamens op afstand dat tot nu toe vooral terrein heeft gewonnen in het onderwijs in de Verenigde Staten. Proctoring wordt onder andere gebruikt in MOOCs voor certificering. Er zijn verschillende methodes van proctoring bekend. Aanbieders van online proctor-diensten zijn veelal Amerikaans of gebruiken Amerikaanse software. Dit is een nieuw gebied waardoor de privacy en juridische aspecten nog niet specifiek zijn vastgelegd waarbij de wetgeving in de EU en VS sterk van elkaar verschillen.

Online Pre-master programma
Het online programma Pre-master Information Studies dat in 2012 van start is gegaan geeft toekomstige studenten de mogelijkheid om hun deficiënties weg te werken en vervolgens in te stromen in de eenjarige Master Information Studies.
Als doelgroep van deze online Pre-master waren ten eerste Nederlandse HBO-ers verwacht en studenten uit de omringende landen. Het tentamen was op de locatie bij de FNWI gepland. Al bij de eerste aflevering hebben zich ook drie deelnemers uit verre landen aangemeld waardoor het aanbieden van een tentamen op afstand noodzakelijk werd. De fysieke aanwezigheid op het tentamen van twee uurtjes zou voor die drie deelnemers heel duur en naar verhouding erg tijdrovend zijn. Voor die drie studenten is toen een online tentamen georganiseerd waarbij video en audio contact met hen werd gelegd en hun computerscherm werd gedeeld met een docent die aanwezig was tijdens het hele tentamen. Een tijdrovende operatie om alles goed voor te bereiden en bij zo een kleine aantal qua logistiek nog net uitvoerbaar.
De deelnemers waren met het pre-master programma heel tevreden. Bij de volgende afleveringen van de modules was de aanmelding uit buitenland alleen nog groter. Uit de resultaten van de master bleek geen significant verschil te zijn in het studiesucces tussen de studenten die via de pre-master instroomden en de reguliere instroom studenten. Dat was een goede motivatie om dit online Pre-master programma voort te zetten en actief naar oplossingen te gaan zoeken voor de digitale tentamens op afstand.

Proctor Exam
In november 2013 verscheen een bericht op SURFspace van Proctor Exam (toen nog Proctor2me genoemd), een Nederlandse Startup. Een van de redenen om dit bedrijf in het leven te roepen was juist het privacy probleem dat speelt met het gebruik maken van een Amerikaanse dienst. Proctor Exam werkte met eigen software. De persoonlijke data en de video’s van de examens worden opgeslagen in Nederland.
De innovatieve aanpak van proctoring, de openheid voor maatwerk en de flexibele houding waren de redenen dat een samenwerking is gestart tussen het Pre-master programma Information Studies en Proctor Exam. De ondersteuning is gegeven door ICTO-FNWI. Dit heeft in juli 2014 geleid tot een succesvolle pilot met proctor tentamens.
Proctor Exam heeft een volledig web-based platform waarbij studenten geen programma’s op hun computer hoeProctorExamInBeeldven te downloaden. Proctor Exam maakt gebruik van vier basis elementen: 360° audio en visuele surveillance, ScreenSharing technologie, live examen toezicht en video opnames (figuur 1).

Pilot Digitale tentamen met de proctor
Bij een online module past een online tentamen. Eind juli 2014 bij de derde termijn voor Pre-master tentamens in dat academisch jaar werd besloten om alle deelnemers de gelegenheid te geven om het tentamen op afstand te doen mits hun apparatuur aan de technische eisen van het proctor tentamen voldoet. De deelnemers konden uit privacy redenen het tentamen op afstand weigeren en op locatie bij de FNWI dit komen afleggen. Alle deelnemers werd gevraagd om een apparatuur check te doen. De deelnemers die niet door de apparatuur check zijn gekomen of geen apparatuur check wilden doen konden niet aan het tentamen op afstand met een proctor beginnen. Om extra stress bij het tentamen te voorkomen moesten de toegelaten deelnemers eerst nog een dummy tentamen doen. Het dummy tentamen was precies gelijk aan echt proctor tentamen behalve dat er geen vragen over het vak zijn gesteld maar één open vraag: “Wat vond je van het proctor tentamen?”
Meer dan 60 pre-master studenten hebben uiteindelijk een of meer proctor tentamens op afstand gedaan. 8 studenten kwamen naar het Science park en hebben het tentamen onder de toezicht van een surveillant in een computerzaal gedaan.

Resultaten

figuur2De pilot is technisch gezien goed gegaan. Alle deelnemers hebben direct na het tentamen een enquête ingevuld (ook als ze op locatie het tentamen hebben afgelegd). Uit de enquête bleek dat de grote meerderheid tevreden tot zeer tevreden was met de proctor (figuur 2).

Visuele en audio toezicht tijdens een online examen werd door 69% van de studenten als prettig ervaren (figuur 3). 34% van de studenten  waren positief gestemd over de privacy regelementen van ProctorExam en 20% waren daar niet tevreden over (figuur 4).

figuur3a figuur3b

De pilot in juli heeft de technische aspecten van een proctor exam goed getest. Op basis van die ervaring heeft Proctor Exam zijn software en look and feel op het platform nog verbeterd. Voor de Pre-master is er een workflow gemaakt voor het proctor tentamen.

We hebben veel geleerd uit de pilot maar er moet nog meer inspanning komen voordat het tentamineren op afstand met proctoring een standaard procedure kan worden. Er zijn nog juridische en privacy gerelateerde vragen die opgelost moeten worden op dit nieuwe gebied. Bijvoorbeeld over hoe lang moeten/mogen de video’s van de tentamens bewaard worden. Of wat zijn precies de consequenties van een ongewenst gedrag bij het tentamen voor een student of wat zijn de regels bij het uitvallen van de internet verbinding. Proctor Exam en Pre-master programma met de ondersteuning van ICTO-FNWI zullen in de komende periode daarom nog een aantal pilots samen uitvoeren, de workflow optimaliseren en al deze vragen proberen te beantwoorden zodat het tentamineren met proctoring als een standaard procedure ingevoerd zou kunnen worden bij de Pre-master Information Studies en daarna misschien ook bij andere pre-master programma’s of zelfs in regulier onderwijs.

Op 14 november wordt een bijeenkomst georganiseerd waar een demonstratie van een proctor tentamen wordt gegeven. Als gast zal Meta Keijzer van de TU Delft een presentatie geven over de aanpak die over het digitaal toetsen op afstand bij de TU Delft hierover is gekozen.
Zie meer over deze bijeenkomst en voor de aanmelding op Starfish:
http://starfish.innovatievooronderwijs.nl/event/424/

Bijdrage: Natasa Brouwer en Daniel Haven (Proctor Exam)

Tentamenlade2.5

ICTO-FNWI heeft een SURF project gehonoreerd gekregen waarmee de applicatie Tentamenlade landelijk  toegankelijk  wordt gemaakt voor een groeiende groep docenten. Daarnaast worden ook enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. In het project Tentamenlade2.5 worden in samenwerking met drie andere universiteiten (VU, UU en Universiteit Leiden) die ook partners zijn in het ICAB netwerk en de leverancier SOWISO drie experimenten uitgevoerd waarmee de weg wordt geopend voor nog meer vakken en docenten die open vragen willen verzamelen en met elkaar willen delen.

De Tentamenlade was ontwikkeld door studenten in het projectgedeelte van het vak Webprogrammeren en Databases (zie een van onze vorige blogs) onder coördinatie van Rob Belleman. Deze mooie ontwikkeling wordt met behulp van het SURF project  Tentamenlade2.5 ondergebracht bij SOWISO. De applicatie wordt op enkele punten verbeterd en robuuster gemaakt en komt ook landelijk beschikbaar.

De Tentamenlade2.5 opent een weg van de dagelijkse praktijk van het tentamineren met open vragen op papier door één individuele docent naar digitale (formatieve) assessment in een samenwerkende groep docenten door

 1. samenwerken in het toetsontwikkelingsproces te faciliteren,
 2. samenstellen van toetsen met open vragen te versnellen en te vergemakkelijken (tijdwinst voor docenten),
 3. inzicht te geven in het didactisch gebruik van het toetsmateriaal door o.a. analytics tools te gebruiken.

schemaT1Schema: Flowchart Tentamenlade2.5

Met meer inzicht in didactische scenario’s kan Tentamelade2.5 op lange termijn zo de kwaliteit van toetsen bij een vak en op een instelling structureel verbeteren.

Project
Het project Tentamenlade2.5 is gehonoreerd in het kader van SURF Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware 2013. Het is een samenwerking van vier universiteiten: UvA, VU en de Universiteiten van Utrecht en Leiden. De UvA is de penvoerder. Bij het project zijn docenten van Biologie, Scheikunde en Natuurkunde betrokken, te beginnen met prof.dr. Eric Laenen, prof.dr. Jan de Boer, dr. Piet Mulders, dr. Marcel Vreeswijk en dr. Tanneke den Blaauwen.  De projectleider van Tentamenlade2.5 is dr. Natasa Brouwer. Bij het project zijn van de FNWI verder betrokken drs. Monique Diks, dr. André Heck, Sander Latour en nog minimaal twee studentassistenten. De subsidie is 15.000 euro.

Waarom SOWISO?
De SOWISO cloud-service is reeds beproefd in andere commerciële toepassingen in het hoger onderwijs. SOWISO is een spin off van TU Eindhoven en is gespecialiseerd in het toetsen in wiskunde en natuurwetenschappen en beschikt over state of the art kennis op dit gebied. Door de Tentamenlade dienst aan SOWISO op te dragen, worden de problemen van continuïteit in onderhoud landelijk opgelost. Bovendien wordt SOWISO breder gebruikt voor digitaal toetsen bij de FNWI waarvoor de ontwikkelingen worden gedaan in het project TWIST. Een goede samenwerking met SOWISO heeft zich bij de UvA tot nu toe al bewezen in diverse projecten waar digitaal toetsen centraal stond.

_____________

De uitslag
Tentamenlade2.5 (UvA, VU, UU, en UL) en TWIST (TU/e, UM, UvA en Fontys Hogescholen) zijn als twee beste projectvoorstellen geëindigd in de tender ‘Gezamenlijk gebruik van toetssoftware in de cloud’. Bei beide projecten is SOWISO de leverancier. SURF adviseert om naar de mogelijkheden van samenwerking van de twee projecten te zoeken en hiermee nog een meerwaarde te creëren. Dat advies nemen we graag mee want dat hadden we zelf ook al gewild maar niet in het projectvoorstel konden zetten.
Zie meer bij SURF: http://www.surf.nl/nl/actueel/Pages/Instellingenexperimenterenmettoetssoftwareindecloud.aspx


[1] SOWISO, http://www.sowiso.nl (Laatst bezocht 12-07-2013)

Bijdrage: Natasa Brouwer