Winnaars UvA Grassroots call januari 2016

De winnaars van de UvA Grassroots ronde januari 2016 zijn bekend! Bij de FNWI is er een Grassrootsprogramma toegekend en een docent heeft een individuele Grassroots gehonoreerd gekregen.

Grassrootsprogramma (10.000 euro subsidie):

  • Martijn Stegeman (IvI) (10.000 euro): FNWI VideostudiostudioKlein
    Met dit project wordt aan docenten op een extreem laagdrempelige manier de mogelijkheid aangeboden om hun onderwijs didactisch te verrijken met zelfgemaakte video’s. De bedoeling van dit grassrootsprogramma is om gedurende een jaar het daadwerkelijke gebruik van de videostudio die recent in het Science park is opgezet te bootstrappen op onze faculteit en hiermee activerend onderwijs te ondersteunen en stimuleren. In eerste instantie wordt in dit project met pilot docenten gewerkt maar in principe krijgen alle docenten al tijdens het project de mogelijkheid om (tegen beperkte kosten) met ervaren begeleiding snel en efficiënt video voor hun actuele onderwijs te kunnen maken. Een doel van dit project is onderzoeken wat is nodig om videostudio efficiënt duurzaam als faciliteit voor docenten op de faculteit te organiseren en wat een video (volgens een gestandaardiseerde aanpak) dan kost.
    Volg dit project op Starfish.

Het docent Grassrootsproject (1000 euro subsidie) is toegekend aan:

  • Ivo van Vulpen (NIKHEF) (1000 euro): Animaties in bèta opleidingen: problemen en hun oplossing visualiseren los van de formele wiskunde
    In dit project zal een set animaties gemaakt worden die gebruikt kunnen worden in verschillende vakken in de natuurkunde opleiding. Concrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld Rutherfordverstrooiing, een cyclotron/synchrotron deeltjesversneller en relativistische kinematica. Voor het maken van de animaties zal Python als basisomgeving gebruikt worden. De animaties worden met  bijbehorende code en korte instructie over de techniek onder docenten verspreid.

Zie meer over UvA Grassroots op www.uva.nl/grassroots

Foto: De verlichting in de FNWI Videostudio

Visuele Quantumfysica

In deze blog vertelt Huub Rutjes (Natuurkunde) over zijn Grassrootsproject Visuele Quantumfysica. In dit student Grassroots project uitgevoerd in de Grassroots ronde 2013-2014 heeft hij audiovisueel materiaal verzameld en gemaakt voor het vak Quantumfysica 1 om studenten te helpen om de stof beter te begrijpen en om een gevoel te ontwikkelen voor de abstracte en tegen-intuïtieve wereld van de quantummechanica. Het materiaal is beschikbaar gemaakt op een website.

Mijn project had als doel om het eerstejaars vak Quantumfysica 1 (natuur- & sterrenkunde, ik was werkcollegedocent) te voorzien van (audio)visueel materiaal dat de studenten hielp om de stof beter te begrijpen en om een gevoel te ontwikkelen voor de abstracte en tegen-intuïtieve wereld van de quantummechanica. Ik geloof dat het noodzakelijk is om – naast alle afleidingen, formules en sommen – ook op andere manieren oog in oog komen te staan met de wetten van het kleine zodat er een nieuwe intuïtie kan ontstaan, een quantumintuïtie.

QFhoofdstuk1Het internet staat bol van goede voorbeelden in de vorm van docu’s, applets, instructievideo’s etc., en alles wat nog mist is de tijd en toewijding om het te filteren en te structureren. Speciaal voor dit project heb ik een website gemaakt, het resultaat van dit project is daar te vinden: http://qf1.barbafilms.nl. De website volgt de structuur van de syllabus en werd gedurende acht weken gevuld met materiaal dat ik en anderen kon(den) vinden op het internet.

Er zijn ook, door mijzelf, video-uitwerkingen van de moeilijkste opgaven gemaakt. Studenten mochten stemmen welke opgave ik zou gaan behandelen, zo kreeg ik ook een goed beeld van wat studenten als lastig ervoeren.

QFopgavenDe video’s (in principe niet meer dan een schermopname met voice-over) waren verrassend leuk en interessant om te maken omdat ik hier méér in kwijt kon dan alleen een droge uitwerking: ik kon ook animaties, dynamische grafieken en andere video’s laten zien door ze simpelweg op mijn beeldscherm te tonen. Deze vorm leent zich heel goed voor het combineren van verschillende bronnen tot één product.

Deze video’s bieden de mogelijkheid om een grote groep studenten aan te spreken, die vervolgens op hun eigen gemak de video kunnen kijken wanneer het hun schikt. Ook biedt video interessante mogelijkheden ten opzichte van tekst. Je kan makkelijker en met meer woorden dingen uitleggen, en je kan bovendien bewegende objecten incorporeren, zoals animaties, andere video’s (van bv. Youtube) en interactieve plots. Dit vraagt overigens wel wat creativiteit van de maker, en voornamelijk technische vaardigheden zoals monteren. Desalnietemin geloof ik dat de drempel laag genoeg is voor iedereen om iets te maken van meer dan voldoende kwaliteit.

De studenten QFuitleghebben deze toevoeging aan het vak gewaardeerd, getuige hun reacties.

Een greep: “[Wat ik heb gewaardeerd aan dit vak is] de externe website met filmpjes over QF en de uitwerkingen van de moeilijkste opgaven” en  “Doorgaan met interactieve additionele onderwijsmethoden!”

URL: http://qf1.barbafilms.nl

Bijdrage: Huub Rutjes