Askai. Slimme tool voor Sakai en Blackboard

Veelbelovende tool voor Blackboard en Sakai ontwikkeld bij een studieonderdeel in de tweede en deerde jaar Bachelor Informatica.

Zestig tweede- en derdejaars Bachelor Informatica studenten hebben bij het vak Project Software Engineering van docent Hans Dekkers een maand gewerkt aan de ontwikkeling van tools die kunnen werken in digitale leeromgevingen als Blackboard, Sakai CLE en Sakai OAE. De studenten waren verdeeld in drie grote teams die aan dezelfde opdracht hebben gewerkt. Het samenwerken aan een complex product in een groot team komt in de realiteit van de softwareontwikkeling vaak voor. Het is een grote uitdaging hoe je dit studenten goed kunt leren. Deze dimensie heeft Hans Dekkers ingebouwd in het onderwijsontwerp van zijn vak en in de leerdoelen. Op vrijdag 1 februari 2013 was het zo ver: bij de afsluitende bijeenkomst van het vak werden voor een uitgebreid publiek twee tools gepresenteerd en gedemonstreerd.

askai

Wat kun je met deze tool?
De docent kan aan studenten open vragen stellen bijvoorbeeld met het doel om begrip of juist misconceptie te testen. De studenten geven een antwoord en krijgen daarna de gelegenheid om een paar antwoorden van medestudenten te beoordelen en deze te ranken. Het slimme van de tool die de studententeams hebben ontwikkeld is dat deze de antwoorden van de studenten clustert, om dubbele antwoorden te voorkomen, en deze clusters laat beoordelen door de studenten. Een van de twee groepen heeft in zijn tool de mogelijkheid ingebouwd dat de studenten met hun antwoorden hun “reputatie” kunnen opbouwen. Een beoordeling van een antwoord van een medestudent door een student die vaker een goede antwoord heeft gegeven is dan ook meer waard en brengt de student die het antwoord heeft gegeven meer bonus. Hierdoor ontstaat een automatische en actieve ranking van studenten gebaseerd op acties en leersucces van studenten. Een student kan zijn/haar plaats door beter te scoren met zijn/haar antwoorden altijd verbeteren.

Wat kan de tool voor het onderwijs betekenen?
Het is een tool die activerend onderwijs ondersteunt. De tool kan de docent helpen om sneller te identificeren waar de studenten  leerproblemen of misconcepties hebben of juist wat ze al heel goed kunnen. Zo kan het onderwijs hieraan aangepast worden. Het leereffect kan versterkt worden  omdat de studenten elkaars vragen beoordelen en ranken en hierbij reflecteren op hun eigen antwoorden die ze al eerder hadden gegeven.
De docent Hans Dekkers zal deze tool in zijn eigen onderwijs inzetten en heeft hiervoor een creatief scenario bedacht. Hij wil zijn studenten tijdens zijn colleges activeren en begripsontwikkeling versterken. Er zijn nog talloze andere scenario’s denkbaar. De tool zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij colleges volgens het zogenaamde flipped classroom onderwijsmodel (http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7081.pdf) waar studenten zich intensief moeten voorbereiden vóór ze naar een college komen. Een aantal docenten bij de FNWI experimenteert op dit moment met dit onderwijsmodel. Voor zover mij bekend is hebben ze nog geen tool ter beschikking om voldoende inzicht te krijgen in het  voorbereidingsproces.

Deze ontwikkelingen en de didactische opzet zijn gepresenteerd op de Sakai conferentie in januari in Parijs (http://www.congres.upmc.fr/sakai2013/). De titel van de bijdrage was: “A template for future collaboration within community source projects: Immersing Software Engineering students in Sakai CLE technologies and mindset.” Een demo van tools werd bij de conferentie door de studenten gegeven en heeft vele positieve reacties opgeleverd.

De ontwikkeling van tools voor digitale leeromgeving is mogelijk gemaakt in samenwerking met het IC van de UvA. Alan Berg die bij de UvA de ontwikkelingen in de leeromgeving Sakai coördineert was bij dit project nauw betrokken. Nu de tool is ontwikkeld moet deze nog beschikbaar komen voor alle docenten . De UvA is geïnteresseerd om hiermee verder te gaan. Dat blijkt ook uit de grote interesse voor de presentaties op 1 februari waar Alan Berg en Sijo Dijkstra van het Informatiseringscentrum, Onderwijs- & Onderzoeksdiensten¬groep aanwezig waren.

publiek

Foto: Het publiek tijdens de presentatie, op de rechter foto in het midden Alan Berg, Sijo Dijkstra. Ook Wolter Kaper de contactpersoon voor Blackboard bij de FNWI was aanwezig.

Bijdrage van: Natasa Brouwer

Eerstejaarsstudenten ontwerpen database voor onderwijsdoeleinden

Eerstejaars studenten hebben voor het Nederlandse onderwijsnetwerk ICAB in het kader van het vak Webprogrammeren en databases een opslagplaats voor tentamenvragen ontwikkeld.

Op vrijdag 1 februari 2013 vonden de presentaties plaats van studenten bij het eerstejaarsvak in de Bachelor Informatica en Bachelor Kunstmatige intelligentie Webprogrammeren en databases van docent Rob Belleman. Bij dit vak hebben drie groepen studenten voor hun project aan een opdracht gewerkt die uit het onderwijs voortkwam: een database ontwerpen voor tentamenopgaven met het doel de docenten te ondersteunen om snel en efficiënt vragen samen te stellen voor studenten, zoals bijvoorbeeld oefenmateriaal voor werkcolleges of voor tentamens. Deze opdracht is gekomen uit het netwerk ICAB (Innovatiecentra Academisch Bètaonderwijs, www.icab.nl) uit het project Natuurkunde oefenstof. In dit project heeft de FNWI een trekkende rol – de projectleider is Marcel Vreeswijk, opleidingsdirecteur Natuur- en Sterrenkunde. Het is de bedoeling dat de tentamenopgaven in deze database in het ICAB netwerk worden uitgewisseld en ook de ervaringen over de vakdidactische aspecten zoals welke vragen goed werken bij het leren van een natuurkundebegrip.

In de vier weken tijd hebben alle drie groepen studenten een mooi resultaat opgeleverd en heeft elke groep iets bijzonders in zijn ontwerp gerealiseerd. Alle drie ontwerpen hebben veel aandacht besteed aan de veiligheid van gegevens in de database. Twee ontwerpen, Tentamenbank en Tentamensofa, hebben een ingebouwd  waarderingssysteem.

tentamensofa

Het ontwerp Tentamenlade ondersteunt LaTex volledig en leent zich zo uitstekend voor een vak waar wiskundige formules belangrijk zijn.

tentamenlade

In alle drie systemen kun je een tentamen in een “winkelwagentje” samenstellen en uitprinten. Het ontwerp Tentamenbank heeft de mogelijkheid om Word bestanden en multiple choice vragen te uploaden. Dit is interessant voor de vakken bij Levenswetenschappen bij de FNWI. Bij de presentaties was daarom ook Tanneke den Blaauwen aanwezig. Zij is op zoek is naar een dergelijk systeem voor haar vak.  Blackboard geeft net niet de mogelijkheden die zij nodig heeft voor het slim organiseren van haar grote verzameling van tentamenvragen. Dit kan misschien ook voor andere docenten uit haar vakgebied interessant zijn.

Het zal zeker niet bij deze presentaties eindigen. In de komende periode is ICAB aan de beurt  om een van de drie ontwerpen te kiezen al dan niet aangevuld door de pareltjes uit de twee andere ontwerpen.

groepsfoto

Het was mooi om te zien wat studenten in het eerste jaar in vier weken hebben bereikt bij het vak Webprogrammeren en databases en dat deze studenten hiermee innovatieve producten hebben gemaakt die het onderwijs gaan verbeteren.

Bijdrage van: Natasa Brouwer